Veiligheid

Inentingsweigering nekt effect vaccin

Vaccinaties zijn een sterk middel in de strijd tegen ernstige ziekten. De Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) maakt zich daarom ongerust over het groeiende aantal ‘inentingsweigeraars’.

“Vaccinatieprogramma’s moeten een groot bereik hebben en houden. Alleen dan kunnen ze helpen bij het verbeteren van de gezondheid en het voorkomen van sterfgevallen. De inentingsweigeraar is een steeds groter probleem bij nationale vaccinatieprogramma’s”, zegt dr. Philippe Duclos, senior gezondheidsadviseur WHO op het gebied van immunisatie en gastredacteur van een speciale uitgave voor aanbevelingen over inentingsweigering.

Waarom zijn er nog steeds mensen die zich niet willen laten inenten? Angst en wantrouwen, maar ook financiële en religieuze redenen liggen meestal aan de basis van de inentingsweigering. Zo zijn sommige, volgens de WHO, bang voor onjuiste verhalen over vrouwen die door vaccinaties onvruchtbaar zijn geworden.

Inentingsweigering beperkt zich in elk geval niet tot één sociale klasse. In het westen zijn het vaak hoogopgeleiden die bezwaar maken tegen vaccinaties. Elders in de wereld zijn het soms geïsoleerde gemeenschappen die niets van inentingen willen weten. Dat maakt dat er niet één toverspreuk bestaat om mensen te overtuigen van nut en noodzaak van vaccinaties, schrijft de WHO. Goede communicatie kan wel helpen ongegronde angst te bestrijden.
Meer info op senTRAL:
 
 

 

Gepubliceerd op 28-08-2015

  174