Inspectie plant campagne rond valrisico’s bij gebruik van vrachtwagens en tankwagens

In de tweede helft van 2019 organiseert de arbeidsinspectie welzijn op het werk een inspectiecampagne over de valrisico’s bij activiteiten bovenop vrachtwagens, tankwagens of tankcontainers.

Tijdens de inspecties zal worden nagegaan in hoeverre de werkgevers het valrisico bij het uitvoeren van taken bovenop vrachtwagens, tankwagens of tankcontainers identificeren en evalueren. De inspecteurs zullen tijdens hun rondgangen alle taken in kaart brengen en nagaan of er voldoende preventiemaatregelen getroffen werden om valrisico’s te voorkomen of te beperken. 
De volgende activiteiten kunnen valrisico’s met zich meebrengen voor de betrokken werknemers met de vrachtwagen:
  • laden en lossen, bij topbeladingen maar ook bij bodenbeladingen (bv. het open en dichtleggen van mangatdeksels);
  • uitvoeren van staalnames;
  • reiniging van de voertuigen.
     
De campagne richt zich onder meer op chemiebedrijven, farmaciebedrijven, brandstofdepots, bedrijven actief in tankcleaning, houtbedrijven en producenten van melk of veevoeder. 
 
Tankwagens en tankcontainers zijn typisch uitgerust met een verticale ladder en een optrekbare reling ter hoogte van het loopplatform bovenop de tankwagen of tankcontainer. Valrisico ontstaat als mensen werkzaamheden bovenop een tank moeten uitvoeren zonder dat ze de reling kunnen vasthouden. Ook het betreden van de tankwagen of tankcontainer via de verticale ladder en de overgang naar het loopplatform is risicovol. Het optrekken van de reling vanop de verticale ladder kan valrisico’s met zich meebrengen. 
 
Inspecteurs stellen vaak vast dat er geen of te weinig preventiemaatregelen uitgevoerd worden om valpartijen bij dit soort activiteiten te voorkomen. Nochtans blijkt uit de analyse van eerdere arbeidsongevallen dat werknemers die vallen van vrachtwagens of tanken zware letsels kunnen oplopen of zelfs sterven. 
 


 

Gepubliceerd op 03-06-2019

  183