Inspirerende best practices om uit de coronacrisis te geraken

 

Ook voor coronamaatregelen is uitwisseling van ervaring en kennis zeer nuttig. Het EU-kennisnetwerk Eurofound heeft een databank gelanceerd met mogelijke maatregelen die de socio-economische schade door de coronacrisis kunnen verzachten. Met deze nieuwe tool “COVID-19 EU Policy Watch”  biedt Eurofound een overzicht van ‘best practices’ in tijden van crisis. Ook voor welzijn op het werk.

 

Met deze COVID-19 EU Policy Watch-tool slaat Eurofound vier vliegen in één klap:

  • een oplijsting en stand van zaken van de verschillende coronamaatregelen die op het vlak van werk en economie werden genomen in de EU, aangevuld met het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen
  • en gedeeld informatieplatform om ervaringen tussen lidstaten uit te wisselen
  • best practices delen en zo inspiratie bieden voor overheden en bedrijven die overeind willen blijven tijdens deze crisis
  • een tool publiceren om internationale evoluties en trends te herkennen

Overheden, bedrijven en sociale partners hebben snel moeten schakelen tijdens de coronacrsis. Dit was zeker niet eenvoudig, omdat niemand wist hoe de crisis zou evolueren en de impact van hulpmaatregelen niet steeds te voorspellen is. Daarom is het een goede zaak dat er nu een eerste keer wordt teruggeblikt op wat werkt en wat niet.

Welke informatie kan ik er terugvinden?

De nieuwe databank bevat zowel overheidsmaatregelen en brede collectieve arbeidsovereenkomsten, als kleine regionale en lokale inititatieven.

De cases – op dit moment zo’n 480 – werden aangeleverd door het correspondentennetwerk van Eurofound; voor België is dit het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving (HIVA), dat deel uitmaakt van de KULeuven.

De databank is alleen in het Engels beschikbaar en onderscheidt acht grote categorieën:

1.       Supporting businesses to stay afloat (Hoe houd ik als bedrijf het hoofd boven water?)

2.       Employment protection and retention (Bescherming en behoud van jobs)

3.       Income protection beyond short-time work (Bescherming van inkomsten op lange termijn)

4.       Measures to prevent social hardship (Socio-economische maatregelen)

5.       Ensuring business continuity and support for essential services (Economie en essentiële dienstverlening garanderen)

6.       Protection of workers at the workplace (Welzijn op het werk)

7.       Reorientation of business activities (Heroriëntering van de economie)

8.       Supporting businesses to get back to normal (Bedrijven ondersteunen om weer normaal te gaan functioneren

Er kan uiteraard gefilterd worden, bijvoorbeeld op land, sector, beroep enzovoort.
In juli en oktober wordt de COVID-19 EU Policy Watch bijgewerkt en up-to-date gezet.

Klik hier om rechtstreeks naar de databank te gaan.


Auteur: Michiel Sermeus

Gepubliceerd op 02-06-2020

  100