Veiligheid

Investeren in beleid voor oudere werknemers zal vruchten afwerpen

Arbo Online (Nederland) bericht dat 2,6 biljoen euro winst gemaakt kan worden als we onze ouderen aan het werk houden. Dat blijkt uit de recentste versie van de Golden Age Index van PwC, een gewogen gemiddelde van indicatoren m.b.t. werk, werkgelegenheid, training enz. van 55-plussers op de arbeidsmarkt in de OESO landen.

Van de 34 onderzochte landen scoren de lage landen niet zo fantastisch op het vlak van een beleid voor oudere werknemers. Met een 29ste plaats voor België en een 21ste voor Nederland, is er nog ruimte voor verbetering. 
 
Deze matige ranking kan in Nederland verklaard worden door het hoog aantal deeltijdse werknemers en de economische crisis, die ertoe leidde dat een groot aantal oudere werknemers hun job verloor. 
 
De boodschap voor de toekomst is volgens hoofdeconoom van PwC dan ook dat we ouderen aan het werk moeten houden. Niet alleen kunnen de OESO-landen zo de 2,6 biljoen aan hun Bruto Nationaal Product toevoegen, we vermijden op deze manier ook de grootste gevaren voor de sociale zekerheid.

 
Meer info op senTRAL:

Gepubliceerd op 12-08-2016

  219