Veiligheid

Is een veiligheidsbril met correctieglazen verplicht ter beschikking te stellen (en dus te betalen) door de werkgever?

Oogbescherming is verplicht als dat blijkt uit de risicoanalyse. ArtikelĀ 6 van het KB Persoonlijke Beschermingsmiddelen stelt dat een PBM op zich geen toegenomen risico mag inhouden. Zo kan het dragen van een spatbril over de eigen correctie wel degelijk een toegenomen risico inhouden. Bovendien met de PBM afgestemd zijn op de vereisten met betrekking tot de ergonomie, het comfort en de gezondheid van de werknemer. ArtikelĀ 7 stelt dat een PBM gratis door de werkgever ter beschikking gesteld wordt. Bij deze beoordeling houdt de werkgever, in voorkomend geval, tevens rekening met de personen die een handicap of een lichamelijk gebrek hebben, zodat bijvoorbeeld rekening gehouden wordt met de noodzaak om correctieglazen of orthopedische schoenen te dragen.

Conclusie: het advies, geformuleerd door Premed, is dat de werkgever indien van toepassing wel degelijk een veiligheidsbril met correctieglazen ter beschikking moet stellen en betalen.

Bron: Premed

Gepubliceerd op 19-05-2016

  732