Veiligheid

Is uw arbeidsorganisatie afgestemd op thuiswerk?

Thuiswerk kan een oplossing vormen voor vele problematieken waarmee de moderne werknemer kampt: een verstoorde werk-privé balans, een problematische mobiliteit, een gebrek aan jobautonomie,… Onderzoekers Tinne Vander Elst, Ronny Verhoogen en Lode Godderis concludeerden echter dat het niet het thuiswerk op zich is dat zorgt voor een toename in werkgerelateerd welzijn, maar wel de manier waarop de werkgever erin slaagt het werk passend te omkaderen. 

Positieve effecten van thuiswerk

Uit voorgaand onderzoek bleek reeds dat, zolang niet te vaak van thuis wordt gewerkt, thuiswerk wel degelijk een positieve invloed uitoefent op de jobtevredenheid, organisatiebetrokkenheid en productiviteit. 

Omkadering werk bepalend voor welzijn

In dit onderzoek kon echter geen directe relatie worden vastgesteld tussen welzijn en frequentie van thuiswerk. Het enige negatieve effect voor mensen die te intens van thuis werken, was het verlies van sociale steun van collega’s. Het is dus niet de intensiteit van het thuiswerk die bepaalt of een werknemer gelukkig is in zijn/haar job, maar de manier waarop deze zich op het werk omkaderd voelt, ongeacht of men aan thuiswerk doet of niet. Factoren zoals sociale steun, inspraak in beslissingen, autonomie en een goede werk-privé balans zijn veel bepalender voor het welzijn dan al dan niet van thuis werken. 
 
Het volstaat dus niet dat de IT-afdeling de juiste tools ter beschikking stelt om het welzijn van thuiswerkers te verzekeren. Heel de arbeidsorganisatie zal de thuiswerkers, en hun relatie met collega’s die niet van thuis werken, moeten ondersteunen. Er moet meer nagedacht worden over de manier waarop medewerkers contact met elkaar kunnen houden en hoe ze betrokken kunnen worden met het reilen en zeilen van de organisatie. 

Meer info op senTRAL: 

 

Gepubliceerd op 07-02-2018

  224