Veiligheid

Is uw jaaractieplan 2017 al opgesteld?

Vanaf 1 januari 2017 moet u actief uw jaaractieplan (JAP) Preventie en Bescherming op het Werk kunnen uitvoeren. Het is dus belangrijk om dit nu al op te stellen. Indien u in uw onderneming een Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) hebt, moet u het ontwerp van het JAP al voor 1 november 2016 hebben ingediend. Op die manier toont u aan dat er planmatig wordt gewerkt aan voortdurende verbetering van veiligheid en gezondheid op het werk.
Wettelijke verplichting
De werkgever is verplicht om een jaarlijks actieplan op te stellen om het welzijn op het werk te bevorderen. In de praktijk wordt dit opgesteld in overleg door de werkgever, de interne preventieadviseur en de leden van de hiërarchische lijn. De werkgever staat ook borg voor de uitvoering ervan.
Mogelijke actiepunten
De actiepunten die u in uw JAP opneemt, worden geput uit uw vijfjaarlijks op te stellen globaal preventieplan (GPP). In dit uitgeschreven lange termijnplan legt u de problematieken en risico’s binnen uw onderneming vast op het vlak van welzijn op het werk en beschrijft u welke acties errond gepland zijn. Mogelijke belangrijke actiepunten voor het JAP kunnen zijn:
  • Vorming: Bv. evacuatieoefeningen, vorming omtrent tillen van lasten, brandblusoefeningen, etc.
  • Integreren (nieuwe) regelgeving
  • Opstellen risicoanalyse
  • Procedures uitwerken: Bv. werk – en veiligheidsinstructies
  • Arbeidsongevallenbeleid: U werkt een uniforme behandeling uit van arbeids(weg)ongevallen en bijna – ongevallen uit en bepaalt preventieve acties.
  • Bewustmakingscampagnes: Bv. sensibiliseringcampagne over alcohol en drugs op het werk
Meer info op senTRAL:
Jaarlijks Actieplan (JAP)
Jaarlijks Actieplan (JAP): Hoe het catchy presenteren?
5 tips voor opstelling van JAP en GPP 2017

Gepubliceerd op 09-11-2016

  690