ISO 45001 certificaat voor veiligheidsmanagement eindelijk mogelijk

Vandaag 12 maart is de langverwachte veiligheidsmanagementsysteemnorm ISO 45001:2018 verschenen. Deze norm vervangt de vorige OHSAS 18001 (Occupational health and safety assessment series).
ISO 45001 bevat eisen voor een managementsysteem waarmee een organisatie haar risico’s op het vlak van welzijn en veiligheid kan beheersen en haar prestaties kan verbeteren. Nu deze norm gepubliceerd is, kunnen organisaties zich ook laten certificeren.
Wat is nieuw?
De meest opvallende verandering is de nieuwe structuur. De ISO 45001 wordt zoals alle nieuwe ISO managementsystemen gebaseerd op dezelfde algemeen geldende structuur, de High Level Structure (HLS). 

De focus ligt meer op resultaat en performantie. ISO 45001 legt daarbij meer de nadruk op processen dan OHSAS 18001. Ook de risico-aanpak van ISO 45001 is verschillend ten opzichte van deze van OHSAS 18001. De nieuwe norm vraagt een betere beheersing van de risico’s en kansen; er wordt dus niet enkel gekeken naar risico’s maar er is ook een positievere benadering vanuit kansen. 

Het leiderschap moet bij ISO 45001 meer betrokken zijn bij de goede werking van het veiligheidsmanagementsysteem en moet zich meer bewust zijn van de preventiehiërarchie. Er is ook meer aandacht voor alle stakeholders die bij de organisatie betrokken zijn.

Daarnaast biedt de nieuwe norm meer vrijheid in de manier waarop organisaties hun  welzijnsmanagementsysteem moeten documenteren.
Top 10 voordelen van ISO 45001
 1. Afspraken zijn voor alle betrokkenen duidelijk 
 2. Vastgelegde verantwoordelijkheden 
 3. Planmatige aanpak
 4. Nuttige leidraad voor opleiding van nieuwe medewerkers
 5. Zelfverplichting voor de organisatie via interne audits 
 6. Focus op blijvend verbeteren door het bepalen van duidelijke targets
 7. Borgen van de bekomen verbeteringen via het Deming-principe ( zie figuur 1 )
 8. Registreren wat bruikbaar is (voor de toekomst)
 9. Organisatie wapenen voor de toekomst door risico-benadering
 10. Vermijden dat organisatie wereldvreemd wordt door context-benadering

Certificaat
Organisaties die  met succes het veiligheidsmanagementsysteem volgens de ISO 45001 ingevoerd hebben, kunnen (na audit door een geaccrediteerde certificatie instelling) een certificaat krijgen. Dit certificaat heeft een geldigheid van 3 jaar. 
 
Deze certificatie geeft 4 duidelijke voordelen:
 1. Externe erkenning dat systeem ingevoerd is
 2. Externe erkenning dat systeem werkt 
 3. De standaard is wereldwijd erkend
 4. Goede basis om andere ISO-certificaten aan te koppelen (mede dankzij de High Level Structuur die voor alle nieuwe ISO’s dezelfde is)

Nieuwe ISO-richtlijnen over veiligheidsmanagement op komst
ISO voorziet nog de volgende richtlijnen die verband houden met de toepassing van deze veiligheidsmanagementsysteemnorm:
 • bijkomende richtlijnen voor kleine en middelgrote ondernemingen;
 • richtlijnen voor het opmaken van de beoordeling van de psychosociale belasting;
 • richtlijnen voor het opstellen van veiligheids- en gezondheidsindicatoren;
 • richtlijnen voor het uitvoeren van ongevallen- en incidentenonderzoeken. 
Allemaal zeer interessante zaken voor de preventieadviseur! 
Enkele stappen om de nieuwe norm te implementeren en te onderhouden
 • Documenteer u: op senTRAL vindt u de norm zelf en hoe u deze kunt opzetten in uw organisatie. Stijn De Ryck, expert in managementsystemen, is de laatste hand aan het leggen aan een praktijkboek over de toepassing van deze nieuwe norm. Dit boek verschijnt binnenkort bij Wolters Kluwer. Vraag alvast onze stappenplannen op.
 • Analyseer uw huidige situatie: een gapanalyse ISO 45001 is een eerste stap om zicht te krijgen op uw huidige situatie en de stappen die u nog moet zetten om het ISO 45001 certificaat te behalen. 
 • Implementeer de nieuwe norm op basis van de analyse. Indien nodig kan Wolters Kluwer u adviseren en begeleiden bij uw ISO 45001-certificering.
 • Borg uw veiligheidsmanagementsysteem door middel van een geschikte softwaretoepassing.
Meer info op senTRAL:

 

Gepubliceerd op 12-03-2018

  801