Veiligheid

ISO 45001 voor veiligheid en gezondheid op het werk: stand van zaken

In augustus 2014 werd een eerste draftversie (ISO/CD 45001) van de nieuwe norm voor veiligheid en gezondheid op het werk gepubliceerd. Aan het einde van de consultatiefase bleken er echter zoveel opmerkingen binnengekomen te zijn, dat besloten werd een tweede draft op te stellen. Die ligt op dit moment voor ter beoordeling.

De nieuwe norm moet de eisen vastleggen waaraan managementsystemen voor veiligheid en gezondheid (V&G) op het werk moeten voldoen. Hij moet op termijn OHSAS 18001 vervangen, waarvan de laatste versie ondertussen ook al dateert van 2007. In vergelijking met die laatste, waar de klemtoon lag op veiligheid, zal het accent van de ISO 45001 meer richting gezondheid gaan. Met andere woorden: meer aandacht voor bijvoorbeeld stress en psychische klachten.

Bij de bespreking van de eerste committee draft (CD) bleken er zoveel opmerkingen te zijn, dat er onvoldoende draagvlak was om over te gaan tot de volgende stap, de publicatie van een draft international standard (DIS). Binnen ISO worden daarvoor een aantal verklaringen aangehaald. Zo is het de eerste norm van de organisatie met betrekking tot veiligheid en gezondheid op het werk, waardoor een nieuwe groep van betrokkenen meewerkt. Daarnaast lijkt de nieuwe High Level Structure (HLS) voor managementsysteemnormen, die ook voor deze norm wordt gehanteerd, bij velen nog te weinig vertrouwd te zijn. Tot slot zijn er nog de werknemersvertegenwoordigingen, die niet laaiend enthousiast zijn over de norm. ISO zelf denkt daar met meer transparantie verbetering in te kunnen brengen.

Over het algemeen lijkt het er echter op dat de draft nog onvoldoende maturiteit had. Zo gaf de definitie van “medewerker” aanleiding tot een groot aantal opmerkingen van de leden: wat bijvoorbeeld met interim-medewerkers, aannemers, medewerkers van leveranciers... ? Daarnaast werd het door elkaar gebruiken van de termen “risico” en “V&G-risico” als verwarrend beschouwd. Dit is overigens ook een bemerking van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO), die wel op meer punten niet op dezelfde golflengte lijkt te zitten als ISO. De IAO pleit ook voor een grotere inspraak voor werknemers via ondernemingsraden en vakbonden.

Net als bij de revisie van ISO 14001 komt er dus een tweede committee draft. Het is nog maar de vraag of de geplande publicatiedatum van de nieuwe norm (einde 2016) nog haalbaar is.
 

Gepubliceerd op 14-04-2015

  222