ISO 45001: wat staat nog te gebeuren in najaar 2019?

Er staat nog heel veel te gebeuren op gebied van veiligheid en gezondheid, en ISO wil hierbij zijn steentje bij bijdragen op basis van de reeds ontwikkelde norm ISO 45001:2018.  Nu reeds kan vastgesteld worden dat vele organisatie die beschikten over OHSAS 18001 overschakelen naar ISO 45001.  Ook verlaten vele organisaties werkzaam in de contracting en de bouw in Nederland en België de Veiligheidschecklist Aannemers VCA, om te komen tot een meer geïntegreerd managementsysteem met kwaliteit en milieu.  Tot slot starten vele organisaties die voorheen geen veiligheids- en gezondheidsmanagementsysteem hadden op basis van OHSAS of VCA, met ISO 45001. 

Welke acties kunnen we nu nog verwachten van ISO en meer speciaal het Technisch Comittee op gebied van veiligheid en gezondheid, TC 283?

  • Er zal een handboek ISO 45001 worden ontwikkeld voor de KMO’s. In een eenvoudige taal zal worden uitgelegd wat de principes nu juist zijn van ISO 45001 en hoe deze principes kunnen worden toegepast in de KMO. De planning van dit handboek is voorzien voor juni/juli 2019 in committee draft CD en publicatie tegen december 2019.
  • Na een richtlijn voor KMO’s zal ook een algemene richtlijn ISO 45002 voor de implementatie van ISO 45001, worden opgemaakt. 
  • Er zal een richtlijn worden opgesteld, ISO 45003, over psychologische risico’s. Psychologische risico’s worden immer belangrijker en belangrijker in organisaties. ISO wil organisaties helpen bij de ontwikkeling en de implementatie van een beleid psychosociale risico’s. De planning is om een committee draft CD te publiceren tegen juni 2019, een DIS tegen maart 2020 en de eigenlijke ISO 45003 tegen juni 2021.
  • Een richtlijn over veiligheids- en gezondheidsindicatoren zal eveneens worden opgesteld door het TC 283. Deze indicatoren zullen een betere benchmarking op gebied van veiligheid toelaten. Er is geen planning voor de ontwikkeling van deze richtlijn over V&G-indicatoren opgemaakt, doch de werkzaamheden zullen starten op de vergadering van het TC 283 in oktober 2019.
  • De opmaak van internationale documenten over incidentenonderzoek en over leiderschap zullen worden onderzocht. Er is geen planning voor de ontwikkeling van deze richtlijn over incidentenonderzoek opgemaakt, doch de werkzaamheden zullen starten op de vergadering van het TC 283 in oktober 2019.
  • De terminologie in de ISO-documenten zal op elkaar worden afgestemd.

Nieuwe trends op gebied van veiligheid en gezondheid zullen door TC 283 worden opgevolgd, en er zal worden gewerkt aan een afzonderlijke website. Ook trends in verschillende sectoren zullen door het TC 283 worden opgevolgd. 

Lees meer over ISO 45001 op senTRAL.

Auteur: Jan Dillen

Gepubliceerd op 05-07-2019

  141