ISO 7010:2019, een nieuwe versie van de norm voor grafische symbolen en pictogrammen

Er is een herziene versie verschenen van de ISO-norm 7010, de internationale norm voor grafische symbolen en pictogrammen. In de nieuwe versie zijn tussentijdse aanpassingen overgenomen en werden de symbolen uit de ingetrokken ISO 20712 opgenomen (Water safety signs and beach safety flags). 

Veiligheidspictogrammen zijn een belangrijk instrument voor de preventie van ongevallen en letsels op de werkvloer. De International Organization for Standardization ontwikkelde de internationale norm ISO 7010 voor grafische symbolen en pictogrammen. Op die manier kunnen barrieres qua taal, cultuur of context overwonnen worden.
De eerste editie van deze norm werd gepubliceerd in 2003. De ISO publiceerde in juni 2011 een tweede en herziene editie (ISO 7010:2011) met als titel: "Grafische symbolen - Veiligheidskleuren en -tekens". Deze norm werd in juli 2012 goedgekeurd als Europese norm.
In de periode tussen 2012 en 2018 werd een reeks amendementen gepubliceerd. Bv. in 2017 werden pictogrammen toegevoegd over onder meer noodhamer en verbod voor zwangere vrouwen.
In juli 2019 volgde de derde editie van deze norm: ISO7010:2019. Deze norm coördineert de amendementen met de vorige versie. Kleine tekstuele aanpassingen werden uitgevoerd. De pictogrammen van ISO 20712-1:2008 (pictogrammen voor strandvlaggen en specifieke situaties aan water (stranden, zwembaden, enz.)) werden in deze norm geïntegreerd. ISO 20712-1:2008 werd daarmee opgeheven.
 
Het gebruik van de ISO 7010 norm is in Belgie vrijwillig en dus niet verplicht. De wettelijke afdwingbare referentie blijft de richtlijn 92/58/EEG, omgezet in de Codex (boek III titel 6). Maar in het kader van duidelijke en consistente communicatie kan het aangewezen zijn om over te schakelen naar de pictogrammen volgens de ISO 7010 norm. Bijvoorbeeld bij volledige nieuwbouw kan men de ISO 7010 norm gebruiken (lees meer over de toepassingspincipes: FOD Werkgelegenheid).

Overzicht van de opgenomen amendementen
De nieuwe versie van de norm zal nog geregistreerd worden als Belgische norm. Op senTRAL vindt u de amendementen die op Belgisch niveau geregistreerd zijn.
Zie ook op senTRAL:

Gepubliceerd op 16-09-2019

  1022