Veiligheid

ISO/FDIS 45001 goedgekeurd

De stemming over de final draft van de norm is op 25 januari afgesloten. Een grote meerderheid (93 %) van de nationale normalisatie-organisaties hebben de FDIS goedgekeurd.

Laatste wijzigingen

Het nieuws is door ISO/PC283, dat verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van de norm, vorige zaterdag bekend gemaakt. De finale versie wordt binnen 2 à 3 weken verwacht.
Bepaalde leden hebben nog commentaren geleverd, die ISO nu in een laatste review zal verwerken. Het gaat echter niet om substantiële wijzigingen, maar om redactionele aanpassingen. Inhoudelijk zou de uiteindelijke versie dus niet verschillen van de final draft, die integraal beschikbaar is online.

Beter risicobeheer

De ISO 45001 zal het voor organisaties en alle betrokken stakeholders uit alle sectoren vergemakkelijken om welzijnsrisico’s te beheren. De norm zal een helder kader bieden over:
  • het systematisch benaderen van welzijn op het werk en het voorkomen van arbeidsongevallen;
  • het terugdringen van kosten veroorzaakt door arbeidsongevallen en beroepsziekten;
  • het verhogen van de motivatie en het engagement van de medewerkers, wat bijgevolg tot een sterkere veiligheidscultuur kan leiden binnen de organisatie.

OHSAS 18001

De norm moet op termijn OHSAS 18001 vervangen, waarvan de laatste versie ondertussen ook al dateert van 2007. In vergelijking met die laatste, waar de klemtoon lag op veiligheid, zal het accent van de ISO 45001 meer richting gezondheid gaan. Met andere woorden: meer aandacht voor bijvoorbeeld stress en psychische klachten.

Meer info online

 
 

Gepubliceerd op 29-01-2018

  536