Veiligheid

Jaaractieplan: advies van het comité vóór 1 november

De welzijnswet verplicht iedere werkgever om de risico’s te evalueren, te inventariseren en de nodige preventieve maatregelen te treffen ter bevordering van het welzijn van zijn werknemers op het werk.  

Deze maatregelen worden gepland over een periode van 5 jaar en worden opgenomen in het globaal preventieplan (GPP). Dit moet gezien worden in het kader van de verplichte opstelling van een risicobeheersingsysteem. 
In een jaarlijks actieplan (JAP) zal de praktische uitwerking worden vastgelegd van het globaal preventieplan.

Het jaaractieplan bepaalt:
  •        de prioritaire doelstellingen in het kader van het preventiebeleid;
  •        de middelen en methoden om deze doelstellingen te bereiken;
  •        de opdrachten, verplichtingen en middelen van alle betrokken personen;
  •        de eventuele aanpassingen aan het globaal preventieplan.
 
Een ontwerp van dit jaaractieplan moet voor advies worden voorgelegd aan het comité voor preventie en bescherming op het werk. Dit moet gebeuren voor de eerste dag van de maand voorafgaand aan het dienstjaar waarop dat betrekking heeft. Voor de ondernemingen die hun dienstjaar starten op 1 januari van 2016, moet het jaaractieplan voor advies worden voorgelegd vóór 1 november 2015.
 

Gepubliceerd op 02-10-2015

  152