Jaarlijkse griepvaccins voor bedrijven worden beperkt

 In een aangepaste, “finale communicatie” heeft het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten nieuwe richtlijnen opgesteld met betrekking tot de distributie, aflevering en het voorschrijven van de griepvaccins. Vaccinaties door externe diensten voor werknemers tussen 50 en 65 jaar worden minstens uitgesteld, en misschien ook geannuleerd als er na 30 november niet meer genoeg vaccins beschikbaar zijn.
 
 

Dit jaar is er een veel grotere vraag naar griepvaccins, waardoor men met de 2,9 miljoen bestelde vaccins voor België niet zal kunnen voldoen aan de vraag. Omwille hiervan heeft het FAGG al eerder bepaald om de griepvaccins in twee fasen beschikbaar te stellen.

Eind vorige maand werden al nieuwe richtlijnen opgesteld. Dit hield voor de interne en externe preventiediensten in, dat ze de bestelde vaccins voor werknemers die niet hoorden tot de prioritaire risicogroepen (zijnde werknemers onder de 50 die niet horen tot een risicogroep van categorie A) niet zouden ontvangen.

Geannuleerd tot nader order

Op 3 november ontvingen de huisartsen, apothekers en preventiediensten een nieuwe communicatie waarin nu expliciet wordt gesteld dat alle geplande vaccinatiemomenten voor personen uit categorie B (dat zijn mensen tussen 50 en 65 jaar die niet tot categorie A behoren) tot nader order moeten worden geannuleerd. Enkel nog personen die tot categorie A horen (gezondheidswerkers, 65-plussers of hoogrisicopersonen) mogen nog gevaccineerd worden.

Op 30 november gaat de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid dan evalueren wat de stand van zaken is voor die prioritaire groep van categorie A. Als er nog vaccins beschikbaar zijn, dan mogen die vanaf dan gebruikt worden voor categorie B (personen tussen 50 en 65 jaar die niet tot categorie A behoren).

Blijkt echter dat er onvoldoende vaccins beschikbaar zijn voor categorie A, dan zullen de externe diensten hun nog beschikbare vaccins overmaken aan het FAGG. Zij moeten nu al hun voorraden van die niet bestemd zijn voor de vaccinatie van personen van categorie A melden aan het Agentschap, zodat het FAGG kan nagaan of deze voorraden elders moeten worden ingezet.

Het zal nog afwachten zijn of en hoeveel werknemers uit categorie B een griepspuitje zullen kunnen krijgen. Nu echter is al duidelijk dat de verdere griepcampagne chaotisch zal verlopen, en dat er sowieso geen vaccins zullen overblijven voor personen die niet tot een van de prioritaire risicogroepen horen.


Auteur: Edelhart Kempeneers

Gepubliceerd op 04-11-2020

  26