Veiligheid

Jaarverslag EU-OSHA online

In zijn jaarverslag 2014 presenteert het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) zijn hoogtepunten van het jaar op het gebied van het bevorderen van veiligheid en gezondheid op het werk, waarmee een bijdrage is geleverd aan de verbetering van de arbeidsomstandigheden in Europa.
 

Uitdagingen en doelstellingen

Het Agentschap is in 2014 uitstekend van start gegaan. Tijdens de officiële opening van het nieuwe hoofdkantoor van EU-OSHA in Bilbao kondigde László Andor, de toenmalige Europees commissaris voor Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie, de publicatie aan van het langverwachte strategisch EU-kader voor gezondheid en veiligheid op het werk 2014-2020, waarin de belangrijkste uitdagingen en strategische doelstellingen van het Europese OSH-plan worden vermeld.

Christa Sedlatschek, directeur van EU-OSHA, wees op de belangrijke rol die het Agentschap speelt bij het verwezenlijken van deze doelstellingen: ‘In het aanhoudend moeilijke economische klimaat waar we in Europa mee te maken hebben, is het van essentieel belang om de belangrijkste boodschap van het Agentschap – goede OSH is goed voor de zaak – te blijven benadrukken. De Europese Commissie erkent het belang van EU-OSHA bij het verwezenlijken van de doelstellingen van de EU op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk, en onze belangrijkste activiteiten komen sterk overeen met het strategisch kader.’

OSHwiki - OiRA

Deze kernactiviteiten van EU-OSHA worden uiteengezet in het in 2014 vastgestelde meerjarige strategisch programma voor de periode 2014-20. Een van de prioritaire gebieden is kennis via netwerken, waarbij de nadruk sterk ligt op OSHwiki, een nieuw onlineplatform dat de OSH-gemeenschap een nieuwe manier biedt om online te netwerken. Sinds de start van OSHwiki op het XX Wereldcongres over veiligheid en gezondheid op het werk in Frankfurt zijn meer dan 300 auteurs tot de OSHwiki-gemeenschap toegetreden en worden er voortdurend nieuwe artikelen in verschillende talen toegevoegd.

In het strategisch kader van de EU wordt extra aandacht besteed aan kleine en middelgrote ondernemingen en erkend dat de Interactieve Onlinetool voor risicobeoordeling van EU-OSHA (OiRA) op dit gebied een belangrijke bijdrage zal leveren. OiRA is een onlineplatform dat werkgevers- en werknemersorganisaties en nationale autoriteiten helpt om gratis specifieke sectorale risicobeoordelingsinstrumenten voor kleine en micro-ondernemingen te ontwikkelen. Eind 2014 waren 47 tools gepubliceerd, bevonden 30 tools zich in de ontwikkelingsfase en waren meer dan 27 000 beoordelingen vastgelegd. Zo zijn er bijvoorbeeld OiRA-tools ontwikkeld voor houtbewerkers en kappers in België. Om zoveel mogelijk kleine en middelgrote bedrijven te kunnen bereiken heeft EU-OSHA in 2014 zijn strategie ter bevordering van OiRA voor de periode 2014-20 gepubliceerd.  

De voorbereidende werkzaamheden voor het project 'Verbetering van de veiligheid en de gezondheid op het werk in micro- en kleine ondernemingen in Europa' werden in 2014 afgerond. Het doel is om de belangrijkste voorwaarden te identificeren die een klimaat scheppen waarin de aanpak van veiligheid en gezondheid op het werk aanzienlijk kan worden verbeterd.

Werk zonder stress

Een van de belangrijkste bijdragen van de campagne Gezond werk is werk zonder stress! in 2014 was de “E-handleiding voor de aanpak van stress en psychosociale risico’s”. Deze handleiding is beschikbaar in meer dan 30 nationale versies en is bedoeld om werkgevers en werknemers in micro- en kleine ondernemingen te helpen bij het herkennen van stress en psychosociale risico's op de werkplek. Er worden voorbeelden gegeven van goede praktijken om deze risico's op effectieve wijze aan te pakken en gemeenschappelijke punten van zorg en misvattingen met betrekking tot deze risico's behandeld.

In het jaarverslag wordt ook vooruit gekeken naar 2015. In november 2015 wordt de huidige campagne Gezond werk is werk zonder stress! afgesloten, waaraan een recordaantal officiële campagnepartners heeft meegedaan. Er is tevens een begin gemaakt met de werkzaamheden voor de campagne voor de periode 2016-2017, Een gezonde werkplek op elke leeftijd, die gericht zal zijn op het bevorderen van een duurzaam arbeidsleven.

U kan het volledige jaarverslag bekijken op de website van EU-OSHA (Engels). Daarnaast is er ook een Nederlandstalige samenvatting beschikbaar.

 

Gepubliceerd op 25-06-2015

  195