Jaarverslag van de interne dienst: tijd om aan de slag te gaan

Aangezien het jaar 2020 net is afgelopen, is het tijd om het jaaroverzicht op te maken en te beginnen met het opstellen van het jaarverslag van de interne dienst.

Enkele taken om op uw to-dolijstje te zetten:
  • contact opnemen met de HR-afdeling voor de statistieken m.b.t. het aantal werkelijk gewerkte uren, het aantal verloren dagen door arbeidsongeschiktheid, etc.;
  • de gegevens samenvatten die u van de externe dienst hebt ontvangen;
  • de informatie van de vertrouwenspersoon verzamelen;
  • het overzicht van de belangrijkste prestaties van het afgelopen jaar opmaken;
  • de belangrijkste acties voor het jaaractieplan van volgend jaar vaststellen.
FOD WASO heeft intussen ook de aangepaste modeldocumenten voor dit jaar op zijn website gezet:
  • formulier A bestemd voor een werkgever met een interne dienst voor preventie en bescherming op het werk zonder afdelingen
  • formulier B bestemd voor een werkgever met een interne dienst voor preventie en bescherming op het werk met afdelingen
  • formulier C bestemd voor een groep van werkgevers die gemeenschappelijk een dienst voor preventie en bescherming op het werk organiseren
Het jaarverslag van de interne dienst moet 15 dagen vóór de vergadering van februari naar de leden van het comité worden gestuurd en moet uiterlijk op 31 maart worden afgerond en goedgekeurd. Het moet ter beschikking van de Arbeidsinspectie TWW gehouden worden.

Meer op senTRAL:

Auteur: Rosalba Mendolia/Mathieu Vanhaelen

Gepubliceerd op 13-01-2021

  10