Veiligheid

Jobstudenten vormen gemakkelijk slachtoffer voor pesterijen

Jobstudenten, stagiaires en tijdelijke of weekendkrachten blijken vaak het mikpunt van pesterijen en seksuele intimidaties op de werkvloer.

Dagelijks doelwit

Mary Vos is bedrijfsmaatschappelijk werker en vertrouwenspersoon bij Zorg van de Zaak, een netwerk van bedrijven op het gebied van bedrijfszorg en medische zorg. Ze concludeert uit haar ervaringen dat honderden werknemers bijna dagelijks het doelwit vormen van intimidatie en psychische terreur op hun werk.

Groot probleem

Vos zegt dat er geen exacte cijfers voor alleen de groep van jobstudenten voorhanden zijn.

“Maar uit onderzoek van TNO blijkt dat 7,8 procent van het personeel wordt gepest op het werk. Als je weet dat er jaarlijks alleen al rond één miljoen vakantiekrachten aan de slag gaan, is het duidelijk dat het een groot probleem is.”

Te weinig geïnformeerd

De slachtoffers zijn vaak niet op de hoogte van waar en bij wie ze moeten aankloppen voor hulp. Dit maakt dat de situatie waarin zij het mikpunt zijn van pesterij en ongepaste grappen, lang kan blijven voortbestaan. Daarnaast speelt bij tijdelijke krachten de angst mee om hun vakantiewerk te verliezen als ze het probleem melden.

Meer aandacht

Uit verschillende recente artikelen in dag- en vakbladen blijkt dat werkgevers meer aandacht zouden moeten hebben voor het probleem van pesten op het werk. Zij blijken de pesterij vaak te bagatelliseren of in elk geval de effecten ervan op medewerkers te onderschatten. Een verlengstuk daarvan, is meer aandacht voor en opvolging van pestgedrag gericht op tijdelijke (vakantie)werkers. Voor specifiek de jobstudenten geldt voor de werkgever sowieso een aantal algemene aandachtspunten.

De werkgever schenkt dus best ook extra aandacht aan het psychosociaal welzijn van jobstudenten.

 
Meer info op senTRAL:

Waarom wordt er gepest op het werk? Tips voor de praktijk (In de praktijk) 
Jonge werknemers (Thematische fiche) 

 

Gepubliceerd op 19-08-2015

  395