Veiligheid

Kamercommissie Sociale Zaken: Uniforme re-integratie van langdurig zieken in de maak

Een programmawet heeft eind vorig jaar de basis gelegd voor de verplichte re-integratie van arbeidsongeschikte gerechtigden. Bedoeling is om hun ‘resterende capaciteiten’ aan te scherpen met specifieke re-integratieplannen.

Ten laatste 3 maanden na de aanvang van de periode van primaire arbeidsongeschiktheid wordt zo’n plan opgesteld. De arbeidsgeneesheer speelt een sleutelrol bij het inschatten of de persoon in kwestie al dan niet terug aan de slag kan. In overleg met de behandelende arts.

Arbeidsgeneesheer niet altijd centraal

‘Maar de preventieadviseur of arbeidsgeneesheer kan niet altijd een centrale rol vervullen’, stelt minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open VLD) in de Kamercommissie Sociale Zaken. ‘Als een werknemer geen arbeidsovereenkomst meer heeft is er immers geen preventieadviseur of arbeidsgeneesheer meer beschikbaar.’ Dat is ook zo bij zelfstandigen en werklozen, en toch wil de regering gelijkaardige re-integratietrajecten voor die categorieën.

Een terugkeer bij de oude werkgever zal niet voor alle arbeidsongeschikte werknemers mogelijk zijn. In dat geval moet men op zoek naar werk bij een andere werkgever of zelfs in een andere sector. Daarvoor zal men volgens De Block eerder moeten aankloppen bij een adviserend geneesheer van het ziekenfonds. ‘Zij kunnen via de samenwerkingsakkoorden die het RIZIV afsloot met VDAB, Forem en Actiris, zeer behulpzaam zijn.’

Uiteraard gaat het hier over mensen die nog een restcapaciteit hebben. Onderzoek heeft volgens de minister aangetoond dat bij die mensen een grote bereidwilligheid bestaat om actief te worden. ‘Ik wil dat positief benaderen in plaats van over sancties te spreken, al sluit ik niet uit dat er bij manifesteweigering zal worden opgetreden’, waarschuwt De Block.
 

Werkgevers reageren aarzelend


De Block bevestigt dat werkgevers aarzelend reageren als het gaat om het opstarten van een deeltijdse werkhervatting met toelating van de adviserend geneesheer. Toch gelooft de minister in de uitwisseling van ‘good practices’, eerder dan in een sanctionerend beleid. ‘Arbeidsintegratiespecialisten kunnen hier een nuttige rol spelen’, verduidelijkt de minister. ‘En het RIZIV wil de opleiding en het gebruik van ‘disability case management’ stimuleren omdat op dat vlak nog capaciteit ongebruikt is.’

Het is de bedoeling dat men bij het opstellen van de nieuwe bestuursovereenkomst met het RIZIV zal onderzoeken wat de meest efficiënte stimuli zijn voor werkgevers. In Vlaanderen krijgt een werkgever die een gehandicapte tewerkstelt bijvoorbeeld een premie.

Gepubliceerd op 12-05-2015

  339