Kan artificiële intelligentie voor meer veiligheid op werven zorgen?

Artificiële intelligentie kan ook bijdragen aan meer veiligheid op de werkvloer. De eerste voorbeelden van intelligente PBM’s, geautomatiseerde veiligheidsassistenten en slimme signalisatietags zijn al op de markt.
 
Artificiële intelligentie (AI) is de verzamelnaam voor technologieën die software, machines en apparaten toelaten hun omgeving te analyseren en zelfstandig problemen op te lossen of gerichte acties te ondernemen. Hierdoor vertonen ze gedrag dat bij mensen als intelligent beschouwd zou worden, zoals het herkennen van gezichten of het begrijpen van gesproken taal.

De toepassing van AI breekt ook in de bouwsector steeds meer door. Zo bestaan er momenteel specifieke toepassingen om de veiligheid op werven in het oog te houden en waar nodig preventieve maatregelen voor te stellen. We bekijken enkele van die vroege toepassingen.

- PBM-check
Een ‘PBM-check’ verifieert of personen op een werf al dan niet gebruikmaken van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s). Komt iemand zonder een vereist PBM op de werf? Dan kan het systeem een alarmsignaal geven of die persoon de toegang tot de werf weigeren. Als een IoT (Internet of Things) toepassing kan het systeem zelfs aan het PBM gekoppeld worden en autonoom een eventuele veiligheidsmodus van de PBM inschakelen. Ook is een koppeling aan elke standaard beveiligingscamera mogelijk.
 
- Slimme tags
Het inzetten van AI wordt steeds populairder om gevaarlijke situaties op werven te signaleren en zelfs het risico op ongevallen te voorspellen. Zo bestaan er al technologieën om via een zelflerend proces slimme tags op (video)beelden te kleven. Het resultaat is de herkenning van specifieke onveilige werfsituaties, zoals bijvoorbeeld ontbrekende veiligheidshelmen of -vesten. Op termijn zou het ook mogelijk kunnen zijn om ongevallen in te schatten en tijdig de nodige maatregelen aan te bevelen.
 
- Veiligheidsassistent
Een andere AI-toepassing vertrekt vanuit een zelflerend logaritme dat getraind is om kwaliteits- en veiligheidsgegevens te analyseren op basis van data uit tienduizenden gebouwen, miljoenen bouwproblemen en vele checklists. Op die manier worden mogelijke risico’s opgespoord (vallen, door iets geraakt worden, gekneld raken, elektrocutie, brand…), gerangschikt in een lijst met prioriteiten en consulteerbaar op een projectmanagementplatform. De toepassing geeft ook aan welke oorzaken of situaties aan de basis liggen van de mogelijke risico’s op ongevallen zoals steigers, ladders, PBM’s, materialen, uitrusting of scherpe randen.
 
- Complexe machines
Tenslotte ligt de toekomst open voor bedrijven die focussen op de installatie, het functioneren en het onderhoud van complexe machines en installaties. Hierbij wordt de software gevoed met data over de machines en over de personen die ze plaatsen of onderhouden. De installateur, operator of onderhoudstechnieker kan draadloos communiceren met de machine om na te gaan welke ingrepen of handelingen nuttig of nodig zijn. Ook hier kan extra veiligheid een positief effect zijn, dankzij meer grip op de toenemende complexiteit van de toestellen en een ‘intelligente’ oplossing voor het gebrek aan geschoolde vaklui.

Auteur: Geert Van Cauwenberge

Gepubliceerd op 10-11-2020

  28