Kan je een corona-besmetting als arbeidsongeval aangeven?

 Er bestaat wat verwarring over de vraag of een COVID-19-besmetting als een beroepsziekte dan wel een arbeidsongeval kan vormen. De bevestiging door Fedris dat besmette personen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg en een duidelijk verhoogd risico lopen op besmetting in aanmerking kunnen komen voor schadeloosstelling wegens beroepsziekte, werkt die verwarring nog in de hand.
 

Het criterium voor het onderscheid tussen arbeidsongeval en beroepsziekte ligt niet in de aard van de opgelopen gezondheidsschade. Een arbeidsongeval vereist inderdaad een letsel, maar het blijft irrelevant of dit nu een trauma dan wel een ziekte is. Wel bepalend is de duurtijd van de mogelijke oorzaak van de schade: gaat het om een langdurige blootstelling, of om een plotselinge gebeurtenis? In de eerste hypothese spreken we van een beroepsziekte, in de tweede van een arbeidsongeval.

Bijkomende voorwaarde is telkens dat de mogelijke oorzaak zich situeert binnen de beroepsuitoefening (Beroepsziektewet) of tijdens en door de uitvoering van de arbeidsovereenkomst (Arbeidsongevallenwet, in de publieke sector: het ambt).

Op voorwaarde dat er een plotselinge gebeurtenis kan worden aangewezen die als mogelijke oorzaak van de besmetting in aanmerking komt, kan (of sterker: moet) je een besmetting met COVID-19 dus aangeven als arbeidsongeval. Het komt dan de arbeidsongevallenverzekeraar toe om te onderzoeken of de plotselinge gebeurtenis wel bewezen is, en of die zich situeert tijdens en door de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Als beide elementen bewezen zijn, kan de verzekeraar nog proberen om het vermoeden van causaliteit tussen beide te weerleggen, maar evident is dat niet.

De rechtspraak omschrijft een (plotselinge gebeurtenis’ als een in tijd en ruimte situeerbare gebeurtenis die een min of meer kortstondig karakter heeft. Als ‘kortstondig’ wordt beschouwd: alles wat minder lang blijkt dan één werkdag. Vermits op basis van wat actueel bekend is een COVID-19-besmetting veroorzaakt kan worden door een eenmalig en kortstondig contact met een reeds besmet persoon, kan het bewijs van een dergelijk contact tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst dan ook volstaan. Concreet: wanneer één van uw werknemers besmet raakt, en aangetoond kan worden dat hij kort tevoren tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst contact heeft gehad met een besmet persoon, is een aangifte als arbeidsongeval zeker aangewezen. 

Gepubliceerd op 02-04-2020

Chris Persyn
Owner, Cautius
Chris Persyn was in 1988 mede-oprichter van Crivits & Persyn, waarin hij tot eind 2019 actief was als advocaat en vennoot. Hij leidde de praktijkgroep sociaal recht, publiceerde regelmatig over arbeidsongevallenrecht en aansprakelijkheid en werd ook geregeld gevraagd als spreker over deze thema’s. Chris legt zich actueel exclusief toe op het geven van bedrijfsinterne opleidingen inzake de juridische aspecten van arbeidsveiligheid (www.cautius.be).
  1357