Klantenvraag: Is de interne preventieadviseur stemgerechtigd bij de sociale verkiezingen?

Moet op het stemformulier voor de sociale verkiezingen het vakje “Kiesgerechtigd” voor de preventieadviseur worden aangevinkt? Het antwoord op deze vraag is ja. Een intern preventieadviseur, vertrouwenspersoon of arbeidsarts is net als een andere werknemer stemgerechtigd. Ze worden ingedeeld bij het kaderpersoneel of bedienden. Dus zij hebben net als andere werknemers stemrecht (geen stemplicht). In de praktijk doen zij er goed aan om niet te gaan kiezen, wat hun neutraliteit ten goede komt. Elke schijn van partijdigheid moet vermeden worden.

Vraag: Kan een preventieadviseur zich kandidaat stellen als werknemersafgevaardigde?
Hier is het antwoord neen. Een intern preventieadviseur, vertrouwenspersoon of arbeidsarts hebben een onafhankelijke, neutrale positie en kunnen dus niet het personeel of de werkgever vertegenwoordigen in het comité PBW of de ondernemingsraad. De preventieadviseur en arbeidsarts maken wel deel uit van het comité en wonen de vergaderingen bij als onafhankelijke deskundigen.
Bovendien dient de preventieadviseur het secretariaatswerk van het comité uit te voeren.

Vraag: Kan een preventieadviseur vermeld worden op de lijst van leidinggevenden?
Het antwoord is neen, maar…Een intern preventieadviseur, vertrouwenspersoon of arbeidsarts is geen leidinggevende en kan dus niet opgenomen worden op de lijst. Maar als één persoon de functie heeft van preventieadviseur en daarnaast tevens ook een leidinggevende functie heeft, dan is het niet verboden om deze persoon toch te vermelden als leidinggevende. Dit verandert niets aan het verbod om deel uit te maken van de werkgeversafgevaardigden in comité of ondernemingsraad – omdat die persoon ook preventieadviseur is. Het gevolg is wel dat die persoon in dit geval geen stemrecht heeft bij de sociale verkiezing (leidinggevenden zijn niet stemgerechtigd).

Lees ook op senTRAL: Preventieadviseurs - Hoe de onafhankelijkheid van de preventieadviseur in acht nemen? 

Gepubliceerd op 10-01-2020

  256