Veiligheid

Kleurencodes gebruiken voor de periodieke keuring van hijstoebehoren

Het hijstoebehoren van hijswerktuigen (bv. hijsbanden, kettingen, hijskabels, etc.) zijn onderworpen aan een driemaandelijkse keuring door een externe dienst voor technische controles op de werkplaats (EDTC). Op grote bouwplaatsen waar vaak meerdere aannemers gelijktijdig aanwezig zijn, is het moeilijk om na te gaan welk hijstoebehoren aan welke onderneming toebehoort en wanneer de laatste keuring werd uitgevoerd.

Een aantal Nederlandstalige en Franstalige werkgroepen, bestaande uit preventieadviseurs, zochten naar een oplossing. Zij stellen voor om te werken met kleurencodes. In de handel zijn nu kunststoffen spanringen te verkrijgen met een label waarop de naam van de onderneming en een volgnummer gedrukt staan. Afgekeurd hijstoebehoren wordt gemarkeerd met een rode kleurencode en moet onmiddellijk buiten gebruik gesteld worden.

In de toekomst zouden alle bouwondernemingen dezelfde kleurencode moeten hanteren.

Meer info op senTRAL:
Veiligheid bij het hijsen

Gepubliceerd op 29-11-2016

  457