KMO’s houden zich goed aan coronamaatregelen

 Nu de ongerustheid over de stijgende besmettingscijfers weer toeneemt, groeit de kans dat sommige sectoren opnieuw in het vizier voor een nieuwe lockdown komen. Vorige maand bleek nog dat de meeste KMO’s zich evenwel goed aan de exit-regels houden.
 
 

Tussen 27 april tot en met 1 juni 2020 voerde IDEWE 515 bedrijfsbezoeken uit om werkgevers te helpen bij het naleven van de federale maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Tijdens deze bezoeken werd de controlelijst van Toezicht Welzijn op het Werk overlopen.

IDEWE bezocht hiervoor KMO’s in twaalf sectoren: de bouw (69 bedrijven), voeding (bakkers en slagers – 23), transport (14), zorg (53), industrie (33), land- en tuinbouw (52), offices (81), onderwijs (13), horeca (20), retail (groot- en kleinhandel - 64), kapsalons (67) en garages (26). Uit de resultaten van deze bezoeken blijkt dat de meeste Belgische KMO’s de coronamaatregelen goed naleven:

  • in 89,7% van de onderzochte ondernemingen hebben werknemers en bezoekers voldoende mogelijkheden om de handen te wassen
  • in 86,6% van de bedrijven houdt men minstens anderhalve meter afstand van elkaar
  • 84,9% van de bedrijven zijn goed vertrouwd met hoe het coronavirus overgedragen kan worden
  • bij 68,7% werd voor de werknemers opleiding voorzien over de te volgen coronamaatregelen in de onderneming
  • bij 62,3% werden ook derden (bezoekers, klanten, leveranciers,…) ingelicht over deze regels
  • werknemers met een milde hoest of koorts worden door 68,5% van de bedrijven naar een huisarts verwezen
Per sector

Wat ‘physical distancing’ betreft (de befaamde anderhalve meter) ziet IDEWE uitstekende inspanningen in de land- en tuinbouw (96,2%), transportsector (92,9%) en retailsector (92,2%). Bedrijven in de horeca-, voedings- en zorgsector scoren minder goed wat deze maatregel betreft, met respectievelijk 60%, 73,9% en 75,5% van de werknemers die zich consequent aan de afstandsregel houden.

Uit het IDEWE-onderzoek blijkt ook dat bezoekers, leveranciers, klanten en patiënten bij 71,7% van de KMO’s op een correcte wijze onthaald worden, met respect voor de afstandsregels en zonder het schudden van handen. Hier scoren garages (84,6%), kapsalons (83,6%) en de zorgsector (83%) het best.

Ontsmetting en schoonmaak van de werkvloer: extra inspanningen nodig

Jammer genoeg bleek ook dat schoonmaak en ontsmetting van de werkplaats nog voor verbetering vatbaar zijn. Slechts in 59% van de bedrijven is er een schoonmaakprogramma dat prioritair aandacht schenkt aan de reiniging en ontsmetting van oppervlakken, deurklinken, schakelaars, telefoons en printers. De beste scores vond IDEWE in de zorgsector (79,2%), de voedingssector (78,3%) en het onderwijs (76,9%).

Wanneer een werknemer symptomen van COVID-19 vertoont, wordt de werkplaats in slechts 52,3% van de gevallen ontsmet.


Auteur: Geert Van Cauwenberge

Gepubliceerd op 20-07-2020

  44