Veiligheid

Lawaai: vergeet de lage frequenties niet

Bij lawaaidoofheid denken we altijd aan gehoorschade door blootstelling aan harde geluiden. Maar Duits onderzoek toont aan dat geluiden die we niet kunnen horen, ons gehoor wel degelijk schade kunnen toebrengen.

Het onderzoek werd gepubliceerd door The Royal Society.

Het toont aan dat intense laagfrequente geluiden, met frequenties lager dan 250 Hz, het gehoor wel degelijk beïnvloeden.
Nochtans vallen deze laagfrequente geluiden meestal buiten de grenzen van het menselijk gehoor.

Er zijn verschillende bronnen van laagfrequente geluiden waar werknemers mee te maken kunnen krijgen. Dit varieert van apparatuur of installaties zoals ventilatoren, verwarmingspompen, liftmotoren en compressoren tot vrachtverkeer, windmolens en koelinstallaties.

Gepubliceerd op 05-11-2014

  394