Lees eerst deze tips en zet dan uw feestmuts op!

Nu we allemaal de eindejaarsperiode induiken zijn we meer geneigd te focussen op sfeer en gezelligheid. Zet uw feestmuts alvast op maar lees eerst deze belangrijke preventieve tips voor (brand)veilige en gezellige eindejaarsfeesten!

Het grootste geschenk voor elke preventieadviseur is dat de werknemers op de eerste werkdag van het nieuwe jaar veilig en met veel energie en moed weer paraat staan op de werkplek.

Elke preventieadviseur verdient zonder twijfel zelf een extra groot cadeau.
Elk jaar opnieuw, dag in, dag uit, zorgen ze voor een betere, veiligere en gezondere werkomgeving. Bedankt!De eindejaarsperiode is een tijd van gezelligheid, samen zijn en feesten. Maar, of het nu om een bedrijfsfeest gaat of om een feest bij je thuis, aandacht voor veiligheid blijft troef!
Omdat we tijdens deze periode meer gefocust zijn op sfeer en gezelligheid, vergeten we wel eens bepaalde zaken in acht te nemen, waardoor het veiligheidsaspect meer naar de achtergrond verdwijnt.Kerstbomen, kerstverlichting, kaarsen, ongelukken met fondue- en gourmettoestellen kunnen het feest snel doen omslaan in een nachtmerrie.

Dit artikel geeft belangrijke tips om de eindejaarsfeesten, zowel op het werk als thuis, op een veilige manier door te komen.
Brandveilige kerstboom
Een versierde kerstboom is niet zo onschuldig als hij eruit ziet.Met de onderstaande tips zorg je voor een veilige boom:
 • Een kunstkerstboom is minder brandbaar en veiliger dan een natuurlijke kerstboom. Koop een exemplaar met een certificaat, deze worden behandeld met brandvertragende en brandwerende stoffen.
 • Koop je een echte kerstboom dan best een boom met wortel want deze heeft nog boomsap in zich. Geef hem elke dag water dan droogt hij niet te snel uit en verkleint het brandgevaar.
 • Als je kiest voor een boom zonder wortel, controleer dan de versheid en het verlies van naalden. Geef een inkeping van ongeveer 3 cm onderaan de stam. Geef de boom elke dag genoeg water, dit voorkomt uitdroging.
 • Haal de boom weg zodra hij naalden begint te verliezen, neem geen risico. Verlies van naalden is een teken van uitdroging en van verhoogd brandgevaar.
 • Gebruik geen haarlak of kunstsneeuw in een echte kerstboom.
 • Een droge boom is zeer brandbaar en niet bestand tegen de warmte van de elektrische decoratie die er in hangt.
 • Zet de boom ver van drukke plaatsen, trappen en deuren en niet in de loop- of vluchtroute. Zo voorkomt u dat u bij brand ingesloten raakt.
 • Zorg ervoor dat de boom stevig staat en plaats hem niet te dicht bij gordijnen.
Brandveilige kerstversiering
Er bestaan veel soorten kerstverlichting. Onderzoek heeft uitgewezen dat ongeveer 30 % van de verkochte kerstverlichting onveilig is! De meeste ongevallen gebeuren door onjuist gebruik of door slecht materiaal en verkeerde constructies.Enkele tips voor veilig gebruik:
 • Koop steeds producten met het CE-label. Dit label betekent dat de fabrikant verklaart dat de EU-normen zijn nageleefd.
 • Kijk bij de aankoop van de kerstversiering op de verpakking of deze brandveilig is.
 • Controleer de kerstverlichting voor u ze aansluit. Ga na of er geen delen van de bekabeling bloot liggen; beschadigde draden kunnen kortsluiting veroorzaken.
 • Ga na of alle lampjes goed vastgeschroefd zijn.
 • Vervang kapotte lampjes onmiddellijk, deze kunnen voor kortsluiting zorgen.
 • Kies voor LED-kerstverlichting, die wordt minder warm en verbruikt veel minder stroom.
 • Een andere veilige optie is feestverlichting met een transformator. Die reduceert de gevaarlijke contactspanning van 220 V naar 24 V en verkleint de kans op elektrische schokken.
 • Dek de lampjes niet af met brandbare materialen en zorg ervoor dat de lampjes steeds vrij staan en hun warmte goed kunnen afgeven.
 • Laat uw verlichting niet branden ’s nachts of als u afwezig bent. Om helemaal veilig te zijn, trekt u het best de stekker uit het stopcontact.
 • Hang uw versiering zo op dat niemand er tegen kan lopen en gebruik hiervoor bij voorkeur een ijzerdraadje, dan valt het minder snel naar beneden in het geval van brand.
 • Respecteer een veilige afstand tussen uw versieringen en uw verlichting of andere apparaten die warm worden.
 • Eens geïnstalleerd moet het mogelijk zijn om de lampjes te kunnen uitschakelen zonder onder de boom te moeten kruipen.
 • Kies voor een timer zodat de verlichting niet onnodig hoeft te branden. Zo vermijd je bovendien ook mogelijke overhitting.
 • Het spreekt vanzelf dat echte kaarsen in de boom not done zijn.
 • Steek voor uw verlichting niet teveel stekkers in de stekkerdoos en sluit geen stekkerdozen op elkaar aan.
 • Zet de kerstboom niet te dicht bij gordijnen of andere gemakkelijk brandbare zaken of warmtebronnen, zoals bv. een open haard of kachel.
 • Gebruik kerstverlichting alleen buiten als deze mogelijkheid op het product of op de verpakking staat aangeven. Buitenverlichting is herkenbaar aan de code IP44 of aan de opdruk met de waterdruppel in een driehoek. Alle stekkerverbindingen, voedingsadapters en bekabelingen moeten dan vochtbestendig zijn en geschikt zijn om buiten te gebruiken.
Veilig met kaarsen
Kaarsen zorgen steeds voor een gezellige sfeer. Uiteraard is een brandende kaars heel gevaarlijk.Opletten is de boodschap:
 • Zet kaarsen in een stevige houder op een vlakke ondergrond.
 • Gebruik geen houder die gemaakt is van brandbaar materiaal zoals hout of plastiek.
 • Plaats kaarsen eventueel in een glazen houder zodat ze uit de tocht staan.
 • Versier je kaarsen nooit met papier, hout of stof.
 • Plaats kaarsen of theelichtjes op een zichtbare plaats.
 • Zet ze niet in de buurt van brandbare voorwerpen zoals gordijnen of een brandbaar tafellaken.
 • Laat kinderen nooit alleen thuis bij brandende kaarsen, ook niet voor heel even.
 • Zet geen kaarsen op een kerststuk of steek de kaarsen zeker niet (te lang) aan.
 • Doet u dit toch, houd het kerststuk dan goed in het oog en laat de kaarsen niet te ver opbranden. Respecteer de aangeraden afstand van 50 cm tussen een brandende kaars en mogelijke brandbare materialen.
Veilige fondue en gourmet: smakelijk eten!
Fonduetoestellen en gourmetapparaten worden in de eindejaarsperiode veel gebruikt om gezellig en lekker te tafelen. Toch loopt het vaak mis.Enkele tips:
 • Gebruik geen brandethanol of brandspiritus maar gebruik een brandpasta of -gel.
 • Geef de voorkeur aan elektrische toestellen.
 • Vul de brander nooit aan in de nabijheid van een open vlam. Laat de brander volledig afkoelen. Een spiritusvlam is nagenoeg onzichtbaar en kan nog volop branden terwijl u denkt dat deze gedoofd is.
 • Vul het toestel maar voor een derde met de correcte olie.
 • Plaats een elektrisch toestel zo dicht mogelijk bij het stopcontact. Zorg dat niemand over de elektrische kabel kan struikelen en het toestel van de tafel kan trekken.
 • Zorg dat het toestel tijdens gebruik op een onbrandbare ondergrond met opstaande randen staat zodat de tafel niet te heet wordt en gemorste olie opgevangen wordt. Zorg dat er geen brandbare materialen in de buurt zijn.
 • Laat kinderen nooit alleen met het fonduetoestel, de hete olie kan voor lelijke brandwonden zorgen.
 • Gooi nooit water op brandende toestellen, dit kan een steekvlam veroorzaken.
 • Hou een blusdeken in de buurt of gebruik in geval van nood een vochtige (maar uitgewrongen) handdoek of dweil.
Wat met vuurwerk?
Vuurwerk is voor velen nog steeds noodzakelijk om het startschot te geven voor het nieuwe jaar. Jaarlijks gebeuren er teveel ongevallen met vuurwerk; ook huisdieren zijn nog steeds geen fan.Wil je toch vuurwerk gebruiken op een bedrijfsfeest of bij je thuis?
 • Let er op dat je vuurwerk van onberispelijke kwaliteit is.
 • Lees voor gebruik steeds de gebruiksaanwijzing.
 • Laat het aansteken over aan een bekwaam en vooral nuchtere persoon.
 • Gebruik nooit lucifers of een aansteker, maar gebruik een sigaret of aansteeklont. Een vlam zorgt immers voor een snellere ontbranding.
 • Steek vuurwerk af op een veilige plaats, hou voldoende afstand van mensen, huizen, auto’s…
 • Kijk van waar de wind komt om te weten welke richting de vuurpijl uit zal gaan.
 • Draag geen nylon, die stof is extreem ontvlambaar.
 • Hou kinderen nauwlettend in de gaten.
 • Wilt het vuurwerk niet ontsteken? Probeer het dan geen tweede keer, zelfs niet de volgende dag.
 • Informeer over het gebruik van vuurwerk in jouw gemeente.
Laat jouw vuur niet het werk van de brandweer worden!
Wensballonnen
Wensballonnen vinden hun oorsprong in een eeuwenoude Aziatische traditie en worden bij ons veelal gebruikt bij speciale gelegenheden zoals een bedrijfsfeest, verjaardag, huwelijksfeest…
Steeds meer worden wensballonnen opgelaten om de overgang van oud naar nieuw te vieren. Ze zijn echter een onvoorspelbare speelbal van de wind. Als zo’n brandende wensballon neerkomt op gebouwen of in bomen, kan dit brand veroorzaken.Wil je toch een wensballon oplaten, volg dan onderstaande instructies:
 • Controleer de ballon voor gebruik op beschadigingen zoals gaatjes en scheuren.
 • Gebruik nooit een beschadigde ballon!
 • Bevestig geen andere voorwerpen onderaan de ballon.
 • Let goed op de weersomstandigheden. Laat de ballon niet op bij regen of vochtig weer (mist) of bij krachtige wind.
 • Hou bij het aansteken van de brander/wiek de ballon steeds vast met minstens 2 volwassenen gedurende een minuut tot het moment van oplaten.
Wees u ervan bewust dat in verschillende steden en gemeenten via een politieverordening een verbod op het oplaten van wensballonnen is uitgevaardigd.
Kachel of open haard?
Het is heerlijk om de voeten even op te warmen aan die gloeiende houtblokken.Enkele tips om het ook veilig te houden:
 • Stook geen behandeld hout of naaldhout.
 • Als het vuur dooft, hecht roet zich makkelijk aan de schoorsteenwand. Dat roet koekt samen tot een extreem brandbare stof. Gevolg: schoorsteenbrand. Laat daarom elk jaar de schoorsteen vegen door een vakman.
 • En uw kachel? Gebruik de Zwitserse methode: Vul de bodem met grote houtblokken. Steek het aanmaakblokje aan met een lange aansteker of lucifer en leg er wat aanmaakhout rond.
Bent u toch slachtoffer van een schoorsteenbrand, probeer het vuur dan niet te blussen met water. Dit geeft enorme stoomvorming waardoor uw schoorsteen kan scheuren of ontploffen. Sluit de luchtinlaatklep af en bel de brandweer via 112.
Brand? Hou het hoofd koel
Drie op de vier landgenoten denkt nooit of slechts sporadisch aan brand; slechts 2 % is bewust bezig met brandpreventie.

Een brand die ’s nachts ontstaat, krijgt vaak de kans om zich flink uit te breiden Door het veelvuldig gebruik van kunststofmaterialen in onze moderne woningen en bedrijven heeft een kleine vonk soms maar enkele minuten nodig om uit te groeien tot een verwoestende brand met een grote rookontwikkeling.Het is vrijwel uitgesloten dat u ’s nachts door brandlucht wordt gewekt aangezien het reukorgaan niet zo goed functioneert als u slaapt. Bij de meeste branden komt bovendien het reukloze maar zeer giftige koolmonoxide (CO) vrij.

Met de volgende tips bent u goed voorbereid:
 • Stel een vluchtroute op: geef op een plattegrond aan wat de snelste en gemakkelijkste vluchtroutes zijn.
 • Bedenk ook een tweede route voor het geval de eerste niet meer bereikbaar is.
 • Check of iedereen weet waar de nooduitgangen zich bevinden.
 • Een goede vluchtroute gaat van boven naar beneden (opstijgende rook) en bij voorkeur naar de straatzijde (zodat je gezien wordt en hulpverleners jou kunnen bereiken).
 • Op deze route worden geen hinderlijke voorwerpen geplaatst die jou de weg naar de uitgang kunnen verhinderen (fietsen, vuilnisbakken….).
 • Verlaat het bedrijfsgebouw via de nooduitgangen; je woning via de voor- en achterdeur.
 • Zorg voor vluchtmiddelen, zoals een uitwerpladder, als je via een vluchtroute van hoger gelegen verdiepingen, (dak)raam of balkon moet vluchten.
 • Beslis of u het vuur zelf veilig kunt blussen met een branddeken of brandblusapparaat.
 • Bel de brandweer via 112, zet een sneltoets in je gsm.
 • Indien niet te gevaarlijk: sluit ramen en deuren zodat het vuur zich niet verspreidt.
 • Oefen de evacuatie met je kinderen, dan weten ze precies wat te doen bij brand.
 • Is er rook? Kruip eronder door. Zo is er minder risico op rookvergiftiging.
 • Hou een (vochtige) zakdoek of handdoek voor je mond. De rook is altijd giftig.
 • Eenmaal buiten laat je iemand voor het gebouw wachten, zo krijgt de brandweer een correctie uitleg.
 • Vraag aan de buren om de geëvacueerde personen op te vangen.

Hoe brand voorkomen?
Enkele belangrijke tips:
 • Plaats voldoende rookmelders en zorg ervoor dat ze met elkaar kunnen communiceren (best zonder tussenkomst van Wifi of internet).
 • Installeer een rookmelder in elke kamer behalve in ruimtes waar de kans op een vals alarm te groot is, zoals een keuken en de badkamer.
 • Vervang de batterij op tijd: een gewone batterij voor een rookmelder gaat een jaar mee. Gebruik bij voorkeur een niet vervangbare batterij die 10 jaar meegaat.
 • Gooi je rookmelder na 10 jaar weg: zelfs als de batterij nog werkt, zal het toestel zelf niet meer optimaal functioneren omdat het vervuild is door stof.
 • Een brandblusser en een branddeken in huis hebben is zeker geen overbodige luxe.
 • Laad ’s nachts geen toestellen op: oververhitte elektronische apparaten zijn een belangrijke oorzaak van brand.
 • Reinig de filters van de droogkast na elke droogbeurt. Lees ook de gebruikshandleiding van je droogkast.
 • Wees voorzichtig met smeulende sigaretten.
 • Blaas kaarsen altijd uit voor je de kamer verlaat.
 • Blijf in de keuken als je kookt.
 • Laat je schoorsteen en verwarmingstoestel regelmatig reinigen.


Rookmelders geven dubbel zoveel kans om een brand te overleven.
Een ideale cadeautip dus, mocht je er nog geen geïnstalleerd hebben! Het is geen duur cadeau en hiermee toon je ook dat je wel echt om je collega’s of je medebewoners geeft.

Meer op senTRAL:
Vuurwerk en veiligheidsgedrag
Wat je moet weten over de vergunning voor springstoffen
Normenoverzicht — Brandbescherming (ICS 13.220.20)
Kleine blusmiddelen: maak de juiste keuze!
EHBO - Brandwonden
Toolbox: Basis Brandveiligheid
Affiche: Instructies bij brand
Affiche: Brand — Nooduitgang 
Auteur: Kapitein Stefaan Onraedt

Gepubliceerd op 13-12-2018

  277