Veiligheid

Leve de 6 - uren werkdag?

In Zweden experimenteert men al enige tijd met de invoering van de 6 – uren werkdag als mogelijke oplossing tegen werkstress. Ook in de rest van Europa wordt hier steeds meer over nagedacht. Dit nieuwe werkregime doet echter veel stof opwaaien, omdat de gevolgen ervan nog niet helemaal duidelijk zijn. In dit artikel wordt verder ingegaan op zowel de stand van zaken alsook op de voor – en nadelen van zo’n 6 – uren werkdag met behoud van het ‘oude’ fulltime loon.

Oorsprong

Het oorspronkelijke idee van een 6 – uren werkdag komt voort uit een experiment van Toyota in 2003. Volgens deze onderneming kon een werknemer onmogelijk de volledige acht uur per dag even geconcentreerd en productief zijn. In de lijn van deze visie zou een werknemer die 8 uur per dag werkt ook minder tijd hebben voor sociale activiteiten en familie. Het invoeren van de 6 – uren werkdag zou ook tot minder werkloosheid leiden, aangezien er dan ook meer werknemers nodig zijn om de noodzakelijke bedrijfsvoering te onderhouden.

Stand van zaken

Hoewel veel mensen denken dat alle Zweedse werknemers nu nog maar zes uur per dag werken, is dit helemaal niet het geval. Tot nu toe zijn er slechts een aantal bedrijven en organisaties in de stad Göteborg daadwerkelijk overgegaan op deze nieuwe regeling. Eén van deze organisaties is een Zweeds verzorgingstehuis. De kortere shiften hebben geleid tot een, weliswaar beperkte, daling van verzuim door werk gerelateerde gezondheidsproblemen van 6,4% naar 5,8%. Daarnaast kost de invoering van de maatregel echter wel belastinggeld, aangezien het verzorgingstehuis hiervoor subsidies ontvangt.

Ook in België wordt er mee nagedacht over deze nieuwe tendens. Op vrijdag 28 oktober 2016 heeft de federale regering, op initiatief van Minister van Werk Kris Peeters, het wetsontwerp ‘Werkbaar Wendbaar Werk’ goedgekeurd. “Met de wet heb ik meer flexibiliteit mogelijk willen maken, voor de werkgever, opdat die concurrentieel in de markt kan staan en tewerkstelling kan creëren, maar zeker ook voor de werknemers, voor wie er nu meer opties zijn om privé – en professioneel leven op zijn maat in evenwicht te krijgen”, aldus Minister van Werk Kris Peeters.

Voor – en nadelen

De recente Zweedse experimenten tonen aan dat de productiviteit omhoog gaat, maar nog belangrijker: het geluk. Dat is vanzelfsprekend een enorm belangrijke pijler.

Toch wordt er ook kritiek gegeven op de 6 – uren werkdag. Zo stellen sceptici dat een hogere productiviteit ook bereikt kan worden op andere manieren, bijvoorbeeld door meer beweging, beter voedsel of productiviteitsverhogende ruimtes op de werkvloer. Zoals eerder vermeld, zijn er ook subsidies nodig om de kortere werkdag te introduceren, wat ten koste gaat van veel belastinggeld. Daarnaast prefereren veel werknemers een werkweek van vier dagen van telkens acht uur, ten opzichte van een werkweek met vijf dagen, bestaande uit zes uur. Tot slot kan men zich ook afvragen of de werkdruk niet zal verhogen. De werknemer kan het gevoel hebben dat hij minder tijd heeft voor dezelfde hoeveelheid werk.

Meer info op senTRAL:
Nieuwe online tool voor aanpak werkstress
Psychosociale risico's op het werk

 

Gepubliceerd op 21-11-2016

  375