Veiligheid

Leven nachtarbeidsters minder lang?

Volgens een studie waarbij een 75.000-tal Amerikaanse verpleegsters gedurende 22 jaar gevolgd werden, sterven vrouwen die regelmatig 's nachts in afwisselende ploegen werken doorgaans op jongere leeftijd.

De gegevens over deze vorm van ploegenarbeid tijdens de loopbaan van 74.862 verpleegsters werden in 1988 verzameld (uitgangspunt: meer dan drie nachten werken per maand). Hun evolutie werd opgevolgd tot in 2010. Tijdens die periode werden 14.181 overlijdens geregistreerd waarvan 3.062 konden worden toegeschreven aan cardiovasculaire ziekten en 5.413 aan allerlei vormen van kanker.

In totaal vertoonden zij 11% meer risico op een vroegtijdig overlijden dan de vrouwelijke bevolking in het algemeen. Hun risico op een dodelijke cardiovasculaire ziekte lag 19% hoger voor de vrouwen die afwisselend één vierde nacht werkten gedurende 6 à 14 jaar en 23% voor zij die dit arbeidsregime 15 jaar of langer volhielden.

Deze laatste groep liep ook 25% meer risico om aan longkanker te sterven. Maar de onderzoekers hebben geen ‘noemenswaardig verband’ met andere soorten kanker kunnen vaststellen.

Deze analyse bevestigt dus niet dat er een verband tussen nachtarbeid en borstkanker bestaat, wat verschillende andere studies wel gedaan hebben.

Gepubliceerd op 14-08-2015

  184