Veiligheid

Maatregelen bij een hittegolf

Tijdens de zomermaanden kunnen hoge temperaturen het normale werkritme wel eens verstoren. De regelgeving verplicht de werkgever dan ook een aantal maatregelen te treffen om het ongemak te verminderen bij het overschrijven van bepaalde actiewaarden.

Overmatige warmte van klimatologische oorsprong wordt gemeten met de WBGT thermometer. Dit is een thermometer die rekening houdt met de luchttemperatuur, de vochtigheidsgraad van de lucht en de tocht. De WBGT – index is meestal 5 tot zelfs 10 graden lager dan de waarde op een gewone thermometer.

De regels over het werk bij hoge omgevingstemperaturen zijn vastgelegd door het Koninklijk Besluit van 4 juni 2012 betreffende de thermische omgevingsfactoren. De actiewaarden voor blootstelling aan warmte zijn vastgesteld uitgaande van de WBGT – index in functie van de fysieke werkbelasting:

Fysieke werkbelastingMaximale WBGT - index
Licht of zeer licht29
Halfzwaar26
Zwaar22
Zeer zwaar18

Wanneer de WBGT – index de 29 overschrijdt bij lichte fysieke werkbelasting, 26 bij halfzware fysieke werkbelasting, etc., moet de werkgever volgende maatregelen nemen:

  •  de werknemers tegen rechtstreekse zonnestraling beschermen;
  •  ervoor zorgen dat er verfrissende dranken worden verstrekt;
  •  binnen de 48 uren toestellen voor kunstmatige verluchting installeren;
  •  indien de overschrijding langer dan 48 uren aanhoudt, rusttijden invoeren.


Een goed veiligheidsbeleid werkt echter preventief. Een werkgever moet dus niet wachten tot de actiewaarden overschreden worden om actie te ondernemen. Wanneer werknemers zelf vinden dat er maatregelen moeten getroffen worden, kunnen ze terecht bij het CPBW of de arbeidsgeneesheer.

Meer info op senTRAL:
Beoordeling van het klimaat

Bron:
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Hoge temperaturen op het werk, 23 augustus 2016.
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Rechten van werknemers bij warm weer.
 

Gepubliceerd op 07-09-2016

  596