Veiligheid

Maatregelen voor werken tijdens een hittegolf

Het is officieel zomer, en dat merken we aan de temperaturen. Maar ook tijdens heel warme dagen gaat het professionele leven verder. Het is dan ook aan de werkgever en de preventieadviseur om passende maatregelen te treffen om de werknemers te beschermen.
 
Wat moet de werkgever doen?
Bij overmatige warmte moet de werkgever technische en organisatorische maatregelen nemen. Denk hierbij aan:
 • technische maatregelen die inspelen op de temperatuur van de omgevingslucht, de luchtvochtigheid, de thermische straling of de luchtstroomsnelheid;
 • het verlagen van de fysieke werkbelasting;
 • alternatieve werkmethoden;
 • de beperking van de duur en intensiteit van de blootstelling;
 • het verschaffen van beschermingskledij;
 • het ter beschikking stellen van beschermingsmiddelen (zonnescherm, hoofddeksel, …);
 • het gratis verstrekken van verfrissende dranken;
 • het installeren van een verluchtingssysteem in de werklokalen;
 • rusttijden inlassen als de grenswaarden van de WBGT-index overschreden zijn.
Wat kan de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer doen?
1. vaststellen hoeveel fysieke inspanning het precieze werk vraagt, bv.:
 • Secretariaatswerk (zeer licht)
 • handenarbeid aan een tafel (licht)
 • staande arbeid (halfzwaar)
 • grondwerken (zeer zwaar)
2. aangeven welke maatregelen moeten worden genomen om een juiste acclimatisering van de werknemers aan de warmte te verzekeren;
3. adviseren over de keuze en het gebruik van de collectieve of individuele beschermingsmiddelen;
4. aanwijzingen geven over het toepassen van de toegestane rusttijden en het gebruik van de ontspanningslokalen;
5. informatie verstrekken over de aard van de dranken die worden verstrekt.
 
Risicogroepen
In de arbeidsreglementering zijn geen afzonderlijke bepalingen opgenomen over de bescherming tegen ozon van klimatologische oorsprong. Toch dient er aandacht besteed te worden aan bijzonder gevoelige risicogroepen zoals:
 • werknemers met ademhalingsproblemen,
 • werknemers met cardiovasculaire belasting,
 • zwangere werkneemsters,
 • oudere werknemers.
Een aantal organisatorische maatregelen kunnen die risicogroepen beschermen:
 • verricht zware lichamelijke arbeid enkel tijdens de ochtend of voormiddag;
 • vermijd overwerk;
 • zorg voor lichtere arbeid zodat het ademvolume en de ingeademde dosis ozon verminderen;
 • werk binnen of in de schaduw;
 • voorzie rustpauzes binnenshuis;
 • voorkom extra belasting door andere prikkelende stoffen;
 • scherm werkplaatsen in open lucht af met een zonnedak.
 
 

Gepubliceerd op 03-07-2015

  469