Machinerichtlijn in revisie

De Europese Commissie is gestart met de voorbereidende fase voor de herziening van de Machinerichtlijn. Een nieuwe versie van de richtlijn wordt verwacht tegen midden 2021.

Machinerichtlijn

De Machinerichtlijn (2006/42/EG) behelst een brede waaier van producten, gaande van grasmaaiers, handgereedschap of 3D-printers, over machines voor de bouw, tot en met robots en volledig geautomatiseerde productielijnen. Hij bevat de essentiële veiligheids- en gezondheidseisen waaraan machines moeten voldoen en de procedures die de overeenstemming met de richtlijn moeten waarborgen.
Evolutie
De huidige richtlijn dateert ondertussen al van 2006 en vereist een update om de veiligheidsniveaus verder te verhogen en rekening te houden met de nieuwste ontwikkelingen op het vlak van IT. Met de herziening wil de Commissie:
  • de Machinerichtlijn in lijn brengen met de geharmoniseerde EU-regelgeving op het vlak van veiligheid en gezondheid;
  • de uitdagingen aanpakken die voortvloeien uit de technische vooruitgang op het vlak van digitalisering.

Problemen

Bij de revisie van de Machinerichtlijn wil de Europese Commissie een aantal problemen aanpakken op het vlak van duidelijkheid, complexiteit en technische vooruitgang.

De huidige richtlijn is namelijk niet in lijn met het zogenaamde ‘nieuwe wetgevingskader’ van de Europese Unie.
Ook bepaalde juridische lacunes moeten uitgeklaard worden (bv. niet-voltooide machines of aflijning ten opzichte van andere richtlijnen). Daarnaast is het momenteel niet helemaal duidelijk of de documentatie die machines moet vergezellen, ook in digitaal formaat kan worden geleverd.

Tot slot is het de bedoeling om met de herziening de uitdagingen gesteld door de technische vooruitgang, vooral op het vlak van digitalisering, aan te pakken. Daarbij wordt onder meer verwezen naar artificiële intelligentie (AI) en Internet of Things (IoT).

Feedback

De Europese Commissie maakt bij de revisie gebruik van een aanvangseffectbeoordeling (inception impact assessment) waarbij belanghebbenden de kans krijgen om feedback te geven. Deze periode loopt tot 11 februari 2019. Daarna volgt een effectbeoordeling (impact assessment), waarbij ook een meer gedetailleerde raadpleging plaatsvindt.
 
De nieuwe richtlijn zou dan in het tweede kwartaal van 2021 worden gepubliceerd.

Meer info online

Europese Commissie, Machinery Directive - Revision (met mogelijkheid om uw feedback te geven)

Gepubliceerd op 18-01-2019

  410