Mag een bedrijf de temperatuur van zijn werknemers controleren?


 Temperatuurcontroles met een infraroodthermometer om mogelijke COVID-19 patiënten te detecteren worden reeds ingezet in een aantal bedrijven, andere willen dit invoeren. Het geeft dan ook een gevoel van controle. Nochtans is het geen goed idee, vanuit juridisch noch vanuit preventief oogpunt. Waarom niet?  
 

Koorts is een van de vaak voorkomende symptomen van COVID-19, de infectieziekte veroorzaakt door een besmetting met het SARS-CoV-2 virus. De werkgever heeft de wettelijke verplichting om het welzijn van zijn werknemers te beschermen door ervoor te zorgen dat het werk onder gezonde en veilige omstandigheden kan worden verricht. Dus lijkt het een logische stap om mensen preventief op koorts te gaan screenen. Want je hebt altijd wel mensen die per se willen komen werken of zelf niet beseffen dat ze eigenlijk ziek zijn, niet?

Afweging gezondheid/privacy
Let toch maar op hiermee. De Belgische overheid maakt continu een afweging tussen het recht op gezondheid en het recht op privacy. We zien nu dat het recht op dit laatste tijdelijk wordt ingeperkt, omdat het noodzakelijk en proportioneel is. De maatregelen van de overheid zijn gebaseerd op het advies van een werkgroep met gezondheidsexperts. Zij voorzien géén temperatuurcontroles als een van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te vertragen. Dus wanneer bedrijven op eigen initiatief verdergaande maatregelen nemen, dan moeten deze gegrond zijn.

De wetgeving inzake welzijn op de werkplek staat geen systematische algemene controle van de temperatuur van werknemers of bezoekers van de onderneming toe, zelfs niet door een arbeidsarts. De wetgeving voorziet immers uitdrukkelijk in de verschillende soorten arbeidsgeneeskundige onderzoeken die moeten of mogen plaatsvinden. Temperatuurcontroles staan nergens beschreven. Nu hoeft dat op zich niet een absolute tegenindicatie te zijn. De werkgever kan nieuwe projecten of maatregelen invoeren wanneer nodig, mits dan wel advies van het Comité PBW. Artikel II.7-.3 van de Wet op het Welzijn stelt namelijk: "Het Comité brengt een voorafgaand advies uit over: 1° alle voorstellen, maatregelen en toe te passen middelen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, meteen of na verloop van tijd, gevolgen kunnen hebben voor het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.”

Zulke metingen zijn dan wel uitsluitend op vrijwillige basis. Als een werknemer deze controle weigert, mag de werkgever hem of haar niet de toegang tot het werk ontzeggen. Anders kan men dit juridisch beschouwen als een eenzijdige wijziging van een essentieel element van de arbeidsomstandigheden, en kan de werknemer een eenzijdige contractverbreking inroepen.

Praktische bezwaren
Sowieso is het controleren van de temperatuur een slechte vorm van preventie. Om te beginnen zijn de infrarode thermometers al behoorlijk onbetrouwbaar, zeker wanneer de meting niet volledig correct uitgevoerd wordt. Ook kan een verhoogde temperatuur bijvoorbeeld het gevolg zijn van een recente fysieke inspanning, of door een andere oorzaak. En nog het belangrijkste: de afwezigheid van koorts is hoegenaamd geen bewijs dat de werknemer niet besmet en besmettelijk is. Minstens 30% van diegenen die besmet zijn met het virus krijgen geen symptomen, dus ook geen koorts. Bij de bevestigde gevallen met symptomen heeft slechts ca. 40% koorts bij de aanvang van de ziekte. En tot slot kunnen bepaalde werknemers omwille van een chronische aandoening medicatie nemen (zoals NSAID) die dit symptoom ook onderdrukken. Het controleren van de temperatuur bewijst dus eigenlijk niets.
Andere maatregelen zijn efficiënter

Het is veel efficiënter en effectiever om de maatregelen die de gezondheidsexperts aanbevelen zo adequaat mogelijk toe te passen, zijnde correcte handhygiëne, social distancing, regelmatig desinfecteren van veelgebruikte oppervlakken, en het invoeren van aanpassingen van de werkomgeving of de werkorganisatie. Dit zal in veel grotere mate de verspreiding van het virus vertragen. Op deze manier vermijd je als onderneming ook dat deze coronacrisis achteraf mogelijk nog een juridisch staartje zou krijgen.

 (foto: © Can Stock Photo / Perutskyi)

Auteur: Edelhart Kempeneers - arbeidsarts, medisch directeur Attentia

Gepubliceerd op 07-04-2020

Edelhart Kempeneers
Arbeidsarts & Medisch directeur, Attentia
  1343