Maken files telewerk populair?

Volgens een onderzoek van Attentia is het aantal telewerkuren in de eerste vijf maanden van dit jaar met 11% is toegenomen in vergelijking met dezelfde periode in 2018. Liggen de toenemende fileproblemen hier aan de basis? Het mobiliteitsprobleem is voor veel medewerkers wel een belangrijke factor in de keuze voor hun job. Het verminderen van de pendeltijd wordt steeds vaker een reden om van werkgever te veranderen. Voor ondernemingen is telewerk daarom een belangrijk argument in de "war for talent".
 
Bedrijven die telewerk al een tijdje aanbieden en dat sinds 2015 laten registeren, zagen het aantal telewerkuren sinds vorig jaar met 7,67% toenemen. Over een periode van drie jaar is zelfs een stijging van 68% te noteren. De cijfers van Attentia omvatten zowel occasioneel als niet-occasioneel telewerk. Sinds 2017 is er ook voor occasioneel telewerk een wettelijk kader. Voor niet-occasioneel telewerk, waarbij iemand wekelijks één of meerdere vaste dagen niet op kantoor werkt, bestaat dit al langer. Het biedt organisaties de mogelijkheid om ook het loonpakket van medewerkers te verbeteren. Zo is er een RSZ-vrije bijdrage voor telewerk per maand voor de medewerker mogelijk of een vergoeding voor de internetverbinding.
  Telewerk is dus een flexibele oplossing voor zowel onderneming als medewerker. Enerzijds kunnen werknemers verplaatsingen uitsparen, wat een positieve impact heeft op de stress die ze ervaren. Anderzijds is het voor ondernemingen mogelijk om een job aantrekkelijker te maken en op die manier talent aan te trekken en te behouden. In vergelijking met begin 2018 is het gemiddeld aantal thuiswerkuren per firma met 5,32% gestegen. In sectoren waar dat mogelijk is, wordt telewerk stilaan het standaardbeleid.
Medewerkers verkiezen vooral vrijdag en woensdag om van thuis te werken. Liefst 29,02% van de telewerkuren wordt op de laatste dag van de werkweek gepresteerd. Ook woensdag krijgt met 23,01% van de uren vaak de voorkeur. Op andere weekdagen wordt er minder aan telewerk gedaan. Vooral maandag is met slechts 14,55% van de uren duidelijk minder populair. Maar ook in de zomermaanden zit telewerk in de lift. In juli nam het aantal telewerkuren toe met 5,99%, in vergelijking met vorig jaar. Tijdens de voorbije zomers tekende Attentia eveneens een stevige stijging op: 10,49% in de zomer van 2018, 22,53% in de zomer van 2017. Kinderen zijn immers doorslaggevend in de planning van veel medewerkers. Bedrijven die ook tijdens schoolvakanties zorgen voor een goede balans tussen privé en werk, zorgen voor gelukkige medewerkers, met betere prestaties, een gezelligere werksfeer en minder ziekteverzuim tot gevolg.

Gepubliceerd op 27-08-2019

  31