Veiligheid

Managementsystemen volgens ISO 14001 en ISO 9001

Barometer -iconHSE barometer #5

De implementatie van ISO-managementsystemen in bedrijven is populair. Volgens 59% van de HSE professionals beschikt hun bedrijf reeds over een ISO-managementsysteem. De grootste drijfveer voor de directieleden is het verbeteren van het veiligheidspreventie- en milieubeleid, wat niet de belangrijkste reden is voor de HSE professional. Vooral de implementatie van managementsystemen volgens ISO 14001 voor milieu en ISO 9001 voor kwaliteit is populair. Dit blijkt uit de recentste HSE-barometer.


De enquête voor de recentste barometer werd uitgevoerd in december 2016 door het onafhankelijke onderzoeksbureau iVOX en bevroeg bijna 2.000 respondenten: preventieadviseurs, milieucoördinatoren, maar ook directieleden, bedienden en arbeiders.

ISO-managementsystemen in bedrijven

Barometer 2017-info 06-NL

Het milieumanagementsysteem volgens de ISO 14001 wordt het vaakst geïmplementeerd: 37% van de preventieadviseurs en 52% van de milieucoördinatoren geeft aan dat hun bedrijf over dit systeem beschikt. 17% van de milieucoördinatoren wil dit managementsysteem bovendien in de toekomst (laten) implementeren.

Ook de ISO 9001 voor kwaliteit wordt vaak geïmplementeerd. Volgens 52% van de preventieadviseurs bezit hun bedrijf een kwaliteitsmanagementsysteem volgens de ISO 9001. In de toekomst wil 11% van de preventieadviseurs daarnaast de OHSAS 18001 (in de toekomst ISO 45001) (laten) implementeren.

Reden van implementatie

De grootste drijfveer voor directieleden om een ISO-managementsysteem te implementeren, is om het veiligheidspreventie- en milieubeleid naar een hoger niveau te tillen. De HSE professionals daarentegen geven een andere hoofdreden aan. Zij vinden de implementatie vooral belangrijk om het imago van het bedrijf of de organisatie te verbeteren.
Ook het commerciële voordeel weegt door in de beslissing om al dan niet een ISO-managementsysteem te implementeren. Voornamelijk bij de HSE professional is dit een belangrijke drijfveer (55%) tegenover 20% bij de directieleden.

De gemoedsrust speelt voor zowel HSE professionals als directieleden het minste mee.

Kennis over de managementsystemen

De communicatie over de implementatie van een managementsysteem kan beter: bijna de helft van de medewerkers en bijna een kwart van de directieleden weet niet of er een ISO-managementsysteem geïmplementeerd is in hun bedrijf.

Uitbesteding van de implementatie

Voor de implementatie van een managementsysteem doen bedrijven vaak een beroep op externe experts of consultants. 37% van de HSE professionals heeft dit in het verleden al uitbesteed. 17% zou graag in de toekomst externe experts betrekken.


-- tekst: Sophie Van de Vyver -- infografiek: Kristel Weyns

Volgende week: Wie gebruikt technologie en HSE-software?

Lees ook:

HSE Barometer #1: Een derde van de medewerkers kent de preventieadviseur niet 
HSE Barometer #2: Hoe tevreden is de HSE-professional zelf?
HSE Barometer #3: Ruim een kwart van de incidenten en ‘near-misses’ wordt niet geregistreerd

HSE Barometer #4: E-learning wint veld

HSE Barometer #6: Technologie is evident, maar HSE-software blijft achter

HSE barometer #7: Wat verwachten HSE-professionals van hun takenpakket?

HSE barometer #8: Sociale media krijgen weinig vertrouwen in HSE-beleid

Gepubliceerd op 09-06-2017

  147