Veiligheid

Medewerkers asielcentra slachtoffer van agressie (Nederland)

Asielmedewerkers van de vier Nederlandse aanmeldcentra staan structureel bloot aan agressief gedrag van asielzoekers, zoals intimidatie, scheldpartijen, bedreigingen en fysiek geweld. Dat blijkt uit verslagen van het interne meldsysteem voor veiligheidsincidenten dat de Volkskrant mocht inzien.

Meldingen

Een keer per twee maanden krijgt medewerkster Maaike te maken met agressie. Het hoort erbij, zegt ze: “Er is natuurlijk veel spanning en emotie in zo’n gesprek.”
 
Medewerkers van de aanmeldcentra (Den Bosch, Zevenaar, Ter Apel en Apeldoorn) meldden tussen 2012 en 2015 ruim driehonderd agressie-incidenten. Het is voor het eerst dat deze verslagen naar buiten komen. Sinds 2011 houdt de Immigratie – en Naturalisatiedienst (IND) de incidenten nauwkeurig bij om inzicht te krijgen in de aard en omvang ervan. In drie jaar tijd werden tevens 358 zelfmoorddreigingen of -pogingen gemeld.
 
De werkelijke aantallen liggen hoger, omdat incidenten op het aanmeldcentrum Schiphol vanaf 2013 in een ander systeem werden geregistreerd. Ook meldden de medewerkers van de IND niet alle incidenten: “Het melden van incidenten moedigen we wel aan. Intimidatie om een beslissing te beïnvloeden accepteren we uiteraard niet”.
 
Vluchtelingenwerk Nederland noemt het 'triest' dat IND-medewerkers geconfronteerd worden met agressie. De organisatie wijst er op dat de vertoonde agressie van asielzoekers “vaak tegen zichzelf is gericht', en dat de cijfers relatief gezien meevallen. 'Het gaat om ongeveer 100 meldingen per jaar, op 22 duizend mensen die in 2014 asiel vroegen is dat een heel klein percentage.”

Incidenten

Vorig jaar behandelde de IND bijna 22 duizend asielaanvragen, tegenover 9.838 in 2013. De grootste groep was afkomstig uit Syrië (7.245), gevolgd door asielzoekers uit Eritrea (2.449).
 
In de Nederlandse Asielcentra werden in de eerste zes maanden van 2014 maar liefst 2.741 (gewelds)incidenten geregistreerd. Na de zelfmoord van de Russische asielzoeker Aleksandr Dolmatov, besloot het COA het registratiesysteem te verbeteren.

Aangifte

De Nederlandse Liberale partij VVD zegt in een schriftelijke reactie dat ze de agressie tegenover de medewerkers ontoelaatbaar vinden: “Veiligheid moet de hoogste prioriteit hebben. Standaard moet aangifte worden gedaan, wat consequenties kan hebben voor de asielprocedure.”
 
De VVD wil dat bij een volgend debat in de Kamer met staatssecretaris Dijkhoff aan de orde stellen. Ook de SP wil na het reces van Dijkhoff weten of de IND-medewerkers voldoende worden gesteund. “Je moet voorkomen dat ze op de lange termijn beschadigd raken, voor hunzelf en voor het belangrijke werk dat ze doen”, aldus SP-Kamerlid Sharon Gesthuizen.
 
Meer info op senTRAL: 
Agressie op de werkvloer (Thematische fiche) 
 

Gepubliceerd op 18-08-2015

  264