Veiligheid

Meer aandacht in bedrijven voor borstkanker

Werkneemsters die het verdict borstkanker te horen kregen, worden onvoldoende begeleid door hun werkgever. Dat blijkt uit twee studies die Pink Ribbon, de organisatie die zich inzet voor de strijd tegen borstkanker, liet uitvoeren. De organisatie lanceerde daarom deze maand de Pink Monday-campagne, om bedrijven gevoelig te maken voor een betere ondersteuning.

Uit de studies blijkt dus dat werkneemsters die het verdict “borstkanker” te horen hebben gekregen door hun werkgever onvoldoende begeleid worden. “De meeste werkgevers zijn immers onvoldoende onderlegd om met hun werknemers/borstkankerpatiënten in gesprek te gaan over de impact van hun ziekte op het werk en weten hen daardoor niet voldoende ondersteuning te bieden. Vooral de re-integratie van (ex-)borstkankerpatiënten op de werkvloer kan stukken beter”, klinkt het. Ook blijkt dat “meer informatie en een open dialoog tussen patiënten, collega’s, leidinggevenden, personeelsdiensten en bedrijfsartsen over verschillende alternatieve mogelijkheden bij werkhervatting een groot verschil kunnen maken”.

Daarom lanceert Pink Ribbon, met de steun van het RIZIV en het VBO, de ‘Pink Monday’-campagne naar bedrijven die zal sensibiliseren voor een verbetering van de gangbare praktijk. Er is een  praktische gids, gefinancierd met de steun van het RIZIV, die voortaan zowel werknemers als werkgevers, plus eventueel de hr-afdeling helpen, dit zowel bij de diagnose, tijdens de behandeling als wanneer men het werk wil hervatten. Het Verbond van Belgische Ondernemingen zal bovendien zijn 50.000 leden een ethisch charter voorleggen, dat het in samenwerking met Pink Ribbon heeft ontwikkeld, en dat een sterke verbetering van de gangbare praktijk in bedrijven beoogt, met nadruk op de terugkeer van (ex)-borstkankerpatiënten naar de werkvloer. Zowel de praktische gids, als het ethisch charter zijn terug te vinden op de Pink Monday website.

De sensibiliseringscampagne is bedoeld voor werkgevers, (ex-)patiënten en hun collega's, zorgprofessionals en familie van patiënten met borstkanker. Studies tonen aan dat informatie en heldere communicatie tussen de patiënt, haar collega’s en werkgever een groot verschil maken. Bijna 1 op 4 collega’s getuigen echter dat (ex-)borstkankerpatiënten bij hun terugkeer onvoldoende begeleid en omkaderd worden. Bovendien kampen zij met een gebrek aan flexibiliteit van de werkgever. Volgens de helft van de ondervraagden is het bij het hervatten van het werk voor de (ex-)borstkankerpatiënten te snel terug naar business as usual.

Alle informatie rondom de campagne is ook terug te vinden op de website van Pink Ribbon.

Gepubliceerd op 26-10-2016

  179