Meer activeringstrajecten voor langdurig zieken

De VDAB start steeds meer activeringstrajecten op voor langdurig zieke personen. Op 5 jaar tijd is het aantal trajecten meer dan verdubbeld: van 1.688 in 2014, tot 4.010 in 2018. En volgens de laatste – nog onvolledige – cijfers zou de stijging zich ook in 2019 doorzetten. De VDAB wil overigens uitkomen op een 4.200-tal activeringstrajecten per jaar.

Instromen in een activeringstraject is één ding, uitstromen naar effectief werk is nog iets anders. Volgens de cijfers van de VDAB heeft 13,08% van alle personen die in een activeringstraject stapten, werk gevonden binnen de 6 maanden na de opstart van het traject, 21,3% werk na 12 maanden, 26,4% na 18 maanden, en 29,5% na 24 maanden.

De VDAB kan momenteel niet zeggen of de gelukkigen opnieuw aan de slag gingen in hun eigen job, bij hun vroegere werkgever, of dat zij overstapten naar een andere job of een andere werkgever. De dienst heeft ook geen informatie over de sectoren waarin die mensen opnieuw aan de slag gingen of het soort jobs waarin zij terecht kwamen.

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits is wel van plan om de huidige samenwerking tussen het federale RIZIV en de Vlaamse VDAB rond de activering van langdurig zieke personen verder te zetten. Zij wacht nog wel even de evaluatie van het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving (HIVA) af. Die evaluatie zou midden 2020 rond zijn.

Gepubliceerd op 15-01-2020

  61