Meting en beoordeling van geluid: hoe pak je dat aan?

De beoordeling van geluid in 5 stappen. 

Gepubliceerd op 06-03-2018

Geluid is de voortplanting van een drukvariatie die het oor kan waarnemen. Maar geluid kan ook storend, oncomfortabel en/of schadelijk zijn voor de mens. Dan wordt er gesproken van lawaai, wat in alle gevallen bestreden moet worden omdat het risico’s veroorzaakt voor de mens. 

De Belgische reglementering voor de bescherming van werknemers tegen lawaai is opgenomen in Codex V.2. Hierin staan grens- en actiewaarden voor de blootstelling aan geluid. Essentieel is dan wel de kennis van de geluidswaarden waaraan werknemers worden blootgesteld bij de uitvoering van hun werk. De NBN EN ISO 9612 is een code voor goede praktijken voor de bepaling van de blootstelling aan lawaai op de werkplek. Het doel van de norm is de kwaliteit van metingen te kunnen beoordelen en op basis van de resultaten prioriteiten te kunnen bepalen inzake geluidsbeheersing.

Beoordeling van geluid aan de hand van een stappenplan

In deze nieuwe tekst  vindt u een praktische toelichting van de norm, verschillende mogelijke meetstrategieën en een eenvoudig stappenplan voor de berekening van de blootstelling. 

  1. Stap 1: informatie verzamelen over de activiteiten en werknemers om de passende meetstrategie te kunnen selecteren en metingen te plannen.
  2. Stap 2: selecteren van een meetstrategie (een taakmethode, een functiemethode en/of een hele dag-methode). 
  3. Stap 3: meten van LAeq,T en LC,piek indien relevant volgens de geselecteerde strategie.
  4. Stap 4: evalueren van fouten en onzekerheden die het resultaat kunnen beïnvloeden.
  5. Stap 5: berekenen en presenteren van het resultaat en de onzekerheidsmarge.
infografiek-geluid-nieuws
bron: senTRAL

Praktische voorbeelden van de verschillende meetstrategieën

Ook kan u voorbeelden terugvinden van de drie mogelijke meetstrategieën: 
  • Taakmethode  (lassers in een mechanisch atelier)
  • Functiemethode  (productiemedewerkers in een bedrijf met verschillende productielijnen)
  • Hele dag-methode  (heftruckchauffeurs in een bedrijf die instaan voor materiaalaanvoer, productie-afvoer, enz.)
Meer info op senTRAL: 
Geluid en lawaai (thematische fiche)
  420