Veiligheid

Metingen van geluidsniveaus in het kader van veiligheid: Wie mag deze uitvoeren?

Voor het meten van geluidniveaus is enige deskundigheid vereist. Als preventieadviseur weet je niet altijd wie je hiervoor mag aanspreken.

In art. 10 van het KB geluid van 16 januari 2006 staat vermeld dat een deskundige binnen de interne of externe dienst PBW moet worden aangesproken. Indien binnen deze diensten geen deskundige aanwezig is, moet de werkgever volgens dit art. 10 beroep doen op labo erkend voor meten van lawaai.

Op de website van de FOD WASO staat een lijst vermeld met de laboratoria die erkend zijn voor het meten van fysische agentia. Dit betreft slechts drie bedrijven:

• Bureau De Fonseca bvba

  •  SGS Belgium NV - Division Environmental Services
  •  VINCOTTE NV (vanaf 1/9/2016)


De deskundige zal 2 soorten geluidniveaus meten: de piekgeluidsdruk in dB (C) en de dagelijkse blootstelling in dB (A). De dagelijkse blootstelling komt overeen met het gewogen gemiddelde van de verschillende geluidsniveaus waaraan een werknemer tijdens zijn werkdag (standaard 8 uur).

Een meting gedurende de volledige werkdag is enkel noodzakelijk als de werknemer aan heel diverse niveaus wordt blootgesteld. Wanneer de werknemer de hele dag dezelfde activiteit uitvoert waarbij het geluidsniveau constant blijft, kan de duur van de meting beperkt worden tot 15 à 30 minuten.

Meer info op senTRAL:

Wettelijk kader lawaai - Codex over het welzijn op het werk
KB van 16 januari 2006 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico's van lawaai op het werk

Bronnen:

Groep 8: Laboratoria erkend voor het meten van fysische agentia, 22 augustus 2016.

Risico-evaluatie: meting van geluidsniveaus, 23 augustus 2016.
 

 

Gepubliceerd op 02-09-2016

  258