Moet de werkgever zonnebrillen voorzien als PBM voor chauffeurs?

Ieder jaar sterven weggebruikers in ongevallen veroorzaakt door verblinding bij laagstaande zon. Kan vanuit veiligheidsperspectief daarom geopperd worden dat de werkgever moet voorzien in een zonnebril voor zijn chauffeurs als PBM? 

Net zoals voor alle werkposten moet de werkgever ook hier een risicoanalyse maken voor de ‘werkpost’ : vervoer personen. Op basis van de uitkomst van die risicoanalyse moet dan beslist worden welke preventieve maatregelen, welke collectieve beschermingsmiddelen en in laatste instantie welke persoonlijke beschermingsmiddelen moeten voorzien worden voor de betrokken werknemer.
 
Als uit die risicoanalyse blijkt dat (fel) zonlicht wel degelijk een risico vormt voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers, dan moeten inderdaad de nodige maatregelen getroffen worden. Voor chauffeurs lijkt het realistisch dat fel zonlicht een risico is waaraan ze blootgesteld worden. Gezien hiervoor preventie en collectieve beschermingsmiddelen niet zo voor de hand liggend zijn, lijkt het logisch om de optie zonnebril als PBM zeer ernstig te overwegen als maatregel. 
 
In dat geval zijn de zonnebrillen inderdaad een PBM en moeten die dus ter beschikking worden gesteld door de werkgever. Het moet ook opgemerkt worden dat in de productwetgeving voor PBM, zonnebrillen wel degelijk als PBM beschouwd worden, en dus ook onderworpen zijn aan CE markering.

Dit artikel is te danken aan een chatgesprek met een senTRALabonnee. Aarzel niet om ons te contacteren op de chat senTRAL, via de knop onderaan rechts op uw scherm.  

Meer info op senTRAL: 

 

Gepubliceerd op 13-07-2018

  245