Naar een nieuwe aanpak van interne ISO-audits

 Interne managementsysteemaudits staan los van andere interne audits, zoals die op financieel gebied. En toch kunnen interne auditoren van ISO-managementsystemen veel leren van de interne auditoren van deze financiële audits. Wat zijn bij de uitvoering van interne audits de nieuwe evoluties en tendensen bij de financiële interne audits?
Psychologische veiligheid

Interne audits zullen meer passen binnen de organisatiecultuur die openheid en transparantie vraagt. Geen verborgen dingen, geen fouten die worden toegedekt. Integendeel: interne audits bewerkstelligen juist een transparante organisatiecultuur waar alles kan worden besproken. Ook de actiegerichtheid na, of zelfs tijdens de interne audit staat centraal in een hands-on cultuur. Er zullen daarom in de toekomst niet méér interne audits worden uitgevoerd, maar wel betere interne audits.

Een open en transparante organisatiecultuur vraagt om een veilige cultuur. Fouten en onvolkomenheden moeten open worden gecommuniceerd en gerapporteerd. Het doel is om te en niet om te straffen of schuldigen/verantwoordelijken te zoeken.

De kwaliteitsbewaking van de interne audits

Willen de interne audits toegevoegde waarde creëren, dan zal de kwaliteit van het interne auditproces moeten worden gemonitord en beoordeeld.

Elke organisatie dient ervoor te zorgen dat het kwaliteitsniveau gelijk is. Zeker voor een intern auditproces over verschillende vestigingen met verschillende interne auditoren, is de kalibrering van de kwaliteit van het interne auditproces een belangrijk te bewaken element.

Een cruciaal onderdeel van de kwaliteitsbewaking van het interne auditproces, is de teamwerking. Multidisciplinaire auditteams garanderen beter de kalibrering van de kwaliteit. Ook kunnen de teamleden van elkaar leren en hun competenties verhogen door een goede werking van een intern auditteam. Soft skills bij de interne auditoren van het auditteam, zoals samenwerking, communiceren en (digitaal) rapporteren, krijgen meer aandacht bij de selectie en de opleiding van de interne auditoren.

Lees de volledige tekst op senTRAL.
 


Auteur: Jan Dillen

Gepubliceerd op 12-11-2020

  96