Naar een nieuwe preventieadviseur met nieuwe risicomodellen na de coronapandemie?

 Toen ik 30 jaar geleden mijn studies preventieadviseur aanvatte, was het takenpakket van de preventieadviseur sterk verschillend van wat nu van hem verwacht wordt. Er kwamen vele bijkomende taken bij en deze bijkomende taken werden opgelegd door vele bijkomende wet- en regelgeving. De rol van de preventieadviseur is dus in deze jaren sterk gewijzigd en uitgebreid. Deze rol zal in de komende jaren, versterkt door de coronapandemie, nog sterk wijzigen. Wat kunnen we allemaal verwachten van het wijzigende takenpakket van de preventieadviseur?


Tegenstrijdigheden en spanningen in het takenpakket van de preventieadviseur

Volgens Provan (Provan et al, Exploring the professional identity of safety professionals, 2018) is er bij de taakuitoefening van de preventieadviseur steeds een spanning tussen verschillende assen:

  • As 1: Formele beslissingsverantwoordelijkheid ten opzichte van relationele beïnvloeding
  • As 2: Technische kennis ten opzichte van sociale vaardigheden
  • As 3: Veiligheid op de arbeidsplaatsen ten opzichte van het veranderen van deze arbeidsplaatsen
  • As 4: Bureaucratie of ‘werken aan veiligheid’ ten opzichte van ‘veiligheid op het werk’
  • As 5: Onafhankelijk advies ten opzichte implementeren en samenwerken met de leidinggevenden
  • As 6: Veiligheid in alle processen op alle niveaus ten opzichte van veiligheid door de preventieadviseur door de preventieadviseur op de werkvloer

Aan de hand van deze tegengestelde uitgangspunten, zal ik de toekomstige wijzigingen van de taken van de preventieadviseur proberen te duiden. Gelieve te noteren dat dit een bespreking is van de verschillende mogelijkheden van verandering van de taken na de coronapandemie, maar geen voorspelling.

Lees hier de volledige tekst op senTRAL

Auteur: Jan Dillen

Gepubliceerd op 02-07-2020

  542