Veiligheid

Nanomaterialen en stof: vochtigheid speelt een belangrijke rol

Volgens recent onderzoek oefent de luchtvochtigheid een grote invloed uit op de hoeveelheid stof die door nanomaterialen wordt afgegeven tijdens de opslag.

Gegevens over het resuspensievermogen (dus de capaciteit van een poeder om stof af te geven) worden onder meer gebruikt in risicobeoordelingsmodellen voor nanomaterialen. Zo kunnen op de werkvloeren maatregelen worden genomen om de blootstelling aan dit stof te beperken.

Maar zijn die cijfers betrouwbaar?

De huidige Europese norm bepaalt dat tests van het resuspensievermogen uitgevoerd zouden moeten worden bij een luchtvochtigheidsgraad van 50%. In werkelijkheid kan de vochtigheidsgraad aanzienlijk verschillen naargelang de opslaglocatie en de productieplaats. Bovendien is hij afhankelijk van de verpakking van het poeder, de druk die erop wordt uitgeoefend en de verdichting.
 
Op basis van tests hebben onderzoekers uit vier Europese landen bevestigd dat nanopoeders minder stof afgeven wanneer de luchtvochtigheidsgraad hoog is. Ook de fysieke druk tijdens de opslag beïnvloedt de stofontwikkeling, zij het in mindere mate.
 
Het meest opvallende verschil werd vastgesteld bij een test op gemodificeerd nanopoeder van titaniumdioxide met salpeterzuur. In dit geval was de stofvormingsindex veel hoger bij een luchtvochtigheid van 30% dan bij 50%. Bij een werkelijke vochtigheid van 30% bestaat met de huidige formule het gevaar dat de vereiste technische en persoonlijke beschermingsmiddelen te laag ingeschat worden.
De onderzoekers bevelen aan:
  • het testgebied uit te breiden tot poeders die opgeslagen worden bij zeer hoge en zeer lage vochtigheidsgraden;
  • de vereiste vochtigheidsgraad voor de tests te verlagen van de huidige 50% tot ongeveer 10%;
  • bijkomend onderzoek uit te voeren naar het effect van de luchtvochtigheid op het resuspensievermogen van poeders.
 

Influence of relative humidity and physical load during storage on dustiness of inorganic nanomaterials: implications for testing and risk assessment, M. Levin et al, Journal of Nanoparticle Research, Augustus 2015.

Gepubliceerd op 08-02-2016

  185