Veiligheid

Napo voor leerkrachten brengt veiligheid en gezondheid naar school

Napo voor leerkrachten is een onlinetoolkit die leerkrachten toegang geeft tot Napo-films die ze kunnen gebruiken om basisschoolleerlingen op een educatieve, maar ook leuke en aantrekkelijke manier kennis te laten maken met onderwerpen op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk. Belangrijke boodschappen en leerdoelen, alsmede ideeën voor creatieve activiteiten en flexibele lesplannen worden aangeboden in pakketten die speciaal ontwikkeld zijn om in bestaande curricula te passen. Het programma is ontwikkeld door EU-OSHA, in samenwerking met het Napo-consortium.

Leeftijd 7-9

In een eerste en tweede filmpje worden de verschillende soorten veiligheidsborden uitgelegd (Napo’s beste signalen voor veiligheid). Wat is de betekenis van een geel driehoekig of een rood cirkelvormig bord (les 1 – Gevaars-/verbodsborden)? Of de betekenis van een blauw cirkelvormig of een groen vierkant bord (les 2 - Gebodsborden/borden voor noodsituaties)? Naast Napo die in een filmpje telkens een bepaald bord tegenkomt (en uiteraard alle borden negeert, met alle gevolgen van dien), geeft de website ook tips mee voor de leerkracht, leerdoelen en een activiteitenoverzicht.

Voor dezelfde leeftijdsgroep is er ook een filmpje over het belang van de bescherming van de huid en een filmpje over de bescherming van de rug bij eenvoudige handelingen (Zorg voor je rug met Napo).

Leeftijd 9-11


Voor de leeftijd van 9-11 is er "Napo’s risicospeurder". Op negenjarige leeftijd bereiken kinderen een belangrijke fase van hun ontwikkeling. Ze kunnen dan in groepjes gaan samenwerken aan projecten, zelfstandig gaan werken aan projecten die uit meerdere stappen bestaan en kennismaken met eenvoudig wetenschappelijk denken en wetenschappelijke feiten. Het lespakket geeft aan kinderen in deze leeftijdsgroep een cultuur van risicopreventie mee en leert deze kinderen de basiskennis en -vaardigheden waardoor zij in de toekomst hun veiligheid kunnen beschermen. Les één gaat over risico’s en gevaren herkennen, les twee over interventie en preventie. Bij elke les is er ook een bijbehorend Napo-filmpje en extra informatie voor de leerkracht.

U vindt alle informatie op de Napo-website "lesmaterialen voor leerkrachten".
 

Gepubliceerd op 21-01-2016

  324