Veiligheid

NAR-advies: Veiligheid en gezondheid op het werk

De NAR heeft zich uitgesproken over een ontwerp van nationaal profiel voor veiligheid en gezondheid op het werk. Het gaat om verplichtingen die België is aangegaan op het niveau van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO). De lidstaten moeten namelijk geregeld een nationaal profiel opstellen én updaten.

Het profiel is een blauwdruk voor de uitwerking en de evaluatie van het nationaal programma. Het is een referentiedocument voor toekomstige actieplannen van de overheid en van werknemers- en werkgeversorganisaties. Het bevat informatie over de wetgeving, de herziening van het beleid, de infrastructuur, de samenwerkingsstructuren, de belanghebbenden …

De raad beperkt zich tot een aantal algemene beschouwingen: de actualisatie van de gegevens, de structuur van het ontwerp en de budgettaire en politieke context. Zo denken de sociale partners bijvoorbeeld aan een web-based profiel dat toelaat om te zoeken op bepaalde domeinen, en dat onder meer toegang verleent aan de sociale partners om aanvullingen en commentaren aan te brengen. De eindverantwoordelijkheid omtrent de tekst van het nationaal profiel blijft bij de overheid.

U vindt het NAR-advies nr. 1.917 hier.

Gepubliceerd op 26-01-2015

  124