Veiligheid

NAVB spoort bouwbedrijven aan om zich bij een EDPBW aan te sluiten

Het preventie-instituut van de bouwnijverheid navb-cnac Constructiv spoort bouwbedrijven aan om zich aan te sluiten bij een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk. Elke onderneming met personeel is ertoe gehouden om zich aan te sluiten bij een Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (EDPBW). Uit onderzoek dat verricht werd door het navb is echter gebleken dat 14 % van de bouwondernemingen met personeel, ondanks deze wettelijke verplichting, niet aangesloten is bij een EDPBW. Ter gelegenheid van de Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk, op 28 april, lanceert het navb een campagne om de bouwondernemingen te informeren en aan te zetten tot aansluiting bij een EDPBW.

Het onderzoek in kwestie gebeurde op basis van een vergelijking van de bestanden van de KSZ (Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid) en van de EDPBWs (Externe Diensten voor Preventie en Bescherming op het Werk).

Door de aansluiting bij een EDPBW kan een bouwonderneming terugvallen op een externe partner in de strijd tegen arbeidsongevallen en beroepsziekten. Deze partner ondersteunt een onderneming bij het uitwerken van preventiemaatregelen op het vlak van:

  • Veiligheid op de werkplek;
  • Arbeidsgerelateerde gezondheidsproblemen van werknemers;
  • Ergonomie;
  • Hygiëne van de werkplek;
  • Stress en grensoverschrijdend gedrag van werknemers.

De bouwbedrijven die niet aangesloten zijn, krijgen in de eerste plaats een brief in de bus met een overzicht van de erkende externe diensten en hoe ze zich kunnen aansluiten. Daarnaast zullen de navb-adviseurs tijdens hun bouwplaatsbezoeken de bedrijven bijkomend informeren. Ook kan elk bouwbedrijf terecht bij zijn beroepsorganisatie voor meer informatie.

Na 3 maanden zal deze actie opnieuw geëvalueerd worden en indien nodig, zullen bijkomende initiatieven genomen worden. 

Gepubliceerd op 28-04-2015

  284