Veiligheid

Neuskanker: 380 aanvragen voor medisch onderzoek sinds 2013

Sinds de opstart van het project voortgezet gezondheidstoezicht (2013), hebben 380 voormalige houtbewerkers een aanvraag ingediend om zich gratis te laten onderzoeken op neuskanker. 241 onder hen hebben effectief ook een neus-, keel- en oorarts opgezocht voor zo’n onderzoek.

Voormalige houtbewerkers lopen een verhoogd risico op het ontwikkelen van neus- of sinuskanker. Het Fonds voor Beroepsziekten (FBZ) moedigt hen aan om zich te laten onderzoeken als ze bepaalde symptomen vaststellen.

Voorwaarden gratis onderzoek 

Om gratis op onderzoek te kunnen gaan, moet een houtbewerker
  • minstens 55 jaar oud zijn;
  • minstens 20 jaar gewerkt hebben in de houtsector (in de privésector of bij een gemeentelijke of provinciale instelling), aangezien het risico op deze kankers toeneemt naarmate men langer is blootgesteld aan houtstof;
  • professioneel geen werk meer uitvoeren waarbij hij is blootgesteld aan houtstof.
De meeste aanvragen werden ingediend in november en december 2013 bij de aankondiging van het project in de media. Tijdens die twee maanden kreeg het FBZ 144 aanvragen, waarvan er 92 gevallen groen licht kregen. Deze voormalige werknemers hebben een onderzoek ondergaan bij een NKO-arts en de kosten hiervan heeft het FBZ terugbetaald.
 
Vandaag hebben in totaal 380 mensen een aanvraag ingediend en kregen 241 onder hen een terugbetaling van hun medisch onderzoek. Drie mensen kregen te horen dat ze effectief een kanker hadden ontwikkeld. Telkens ging het om een detectie tijdens een vroegtijdig stadium en kon nog met succes een behandeling worden opgestart.

Voornamelijk aanvragen in Vlaanderen

Als we de 380 aanvragers van dichterbij bekijken, dan valt het op dat 332 onder hen uit Vlaanderen komen. Een eenvoudige verklaring hiervoor is dat heel wat beroepsmatige activiteiten rond houtbewerking plaats vinden in Vlaanderen. 46 mensen die een aanvraag indienden, wonen in Wallonië, terwijl 2 mensen in het buitenland wonen. Deze laatsten hebben tijdens hun beroepsleven in België gewerkt.

Nieuwe sensibiliseringscampagne

In 2016 start het FBZ met een nieuwe sensibiliseringscampagne via allerlei communicatiekanalen om het belang van het project in de verft te zetten (bij ziekenfondsen, syndicaten, beroepsverenigingen, de liga tegen kanker…). Elk jaar stelt men in België bij meer dan 100 personen neus- of sinuskanker vast. Vaak gaat het om voormalige houtbewerkers. De vroegtijdige ontdekking van neus- of sinuskanker, verhoogt aanzienlijk de kans op genezing.
 
Als een NKO-arts toch neus- of sinuskanker zou vaststellen bij iemand die van het FBZ gratis op onderzoek kan, dan volstaat het om het medisch verslag en de resultaten van de biopsie naar het FBZ te sturen. Deze documenten volstaan om automatisch een dossier te openen voor het verkrijgen van een vergoeding bij een beroepsziekte. De NKO-artsen zelf reageren enthousiast.
 
Meer informatie hierover, kun je lezen op onze website van FVZ onder de rubriek ‘Houtstof’.
 
 

FBZ News (nieuwsbrief), 380 aanvragen voor medisch onderzoek naar neuskanker sinds 2013, 16 februari 2016

Gepubliceerd op 24-02-2016

  335