Nieuw bedrijfsrisico door de hitte

Het te warme weer en de aanhoudende droogte zorgen de laatste dagen voor brandrisico’s in natuur- en bosgebieden en rond bedrijfsgebouwen, gezondheidsrisico’s en een nieuw bedrijfsrisico met de opkomst van de processierupsen. Alertheid en het nemen van de nodige maatregelen kunnen deze risico’s beperken.

Hittestuwing

Het is al enkele dagen heel warm, hitterecords worden gebroken.
De hitte kan aanleiding geven tot verschillende ‘warmteziekten’ zoals hoofdpijn, misselijkheid, braakneigingen enz.


Foto: Hulpverleningszone Noord-Limburg

Algemeen geldt bij hoge temperaturen: beperk zeer zware fysieke inspanningen, drink voldoende water en rust voldoende bij zwaar werk. Drink ook niet meer dan 1 liter water per uur. Het lichaam is niet in staat om meer water op te nemen.

Brandgevaar

Met de hitte en de grote droogte van de afgelopen weken en dagen is het brandrisico in bos- en natuurgebieden zeer hoog. Ook rond bedrijfsgebouwen is voorzichtigheid geboden.

Veel planten sterven af door onvoldoende vochtopname waardoor ze uitgedroogd raken. De meeste (natuur)branden ontstaan door menselijke activiteiten.
Eén weggegooide sigarettenpeuk kan voldoende zijn om deze uitgedroogde of dorre planten in vuur en vlam te zetten.
Een weggegooide fles of een stuk glas kan een brand veroorzaken. Immers, als de zon er op schijnt, is het effect net als dit van een vergrootglas.
Ruim daarom alles netjes op rond bedrijfsgebouwen.

Er is ook al brand ontstaan doordat een auto op hoog uitgedroogd gras parkeerde. Oorzaak was een oververhitte katalysator die zich aan de onderkant van de wagen bevond.

Neem bij deze droogte ook de gepaste brandpreventiemaatregelen bij de organisatie van bedrijfsbarbecues of stel ze uit.

Opgelet ook bij het wegbranden van onkruid met een gasbrander en bij het wegbranden van processierupsnesten.

Hoe meer werknemers zich van het brandgevaar bewust zijn, hoe kleiner de kans dat er zich rond bedrijfsgebouwen of in de natuur een brand kan ontwikkelen.

Nieuw bedrijfsrisico door toenemende warmte

In een bedrijf in Turnhout werden, met inzet van eigen personeel, met een hoogtewerker 224 processierupsnesten weggebrand.

Er waren verschillende klachten van personen met extreme huiduitslag en enorm veel jeuk. De schrik zat er in dat werknemers naar de huisarts zouden gaan met grote kans op één of meerdere dagen afwezigheid of werkverlet tot gevolg. Deze aandoeningen zijn werkgerelateerd en kunnen tot discussies leiden of dit al dan niet kan uitmonden in een arbeidsongeval met werkverlet.

Twee personen zijn twee dagen met een gasbrander bezig geweest om de nesten van de processierupsen weg te branden. De interne preventiedienst verplichtte de aanwezigheid van een tweede man, als brandwacht, tijdens de hele duur van deze werkzaamheden. Deze persoon was een lid van de interne brandbestrijdingsdienst van dat bedrijf.

Goed om weten:
Voor de meeste zonale brandweerdiensten geldt dat het vernietigen van deze nesten geen taak is van de brandweer. Het heeft dan ook geen zin om hiervoor de brandweer te contacteren.

Werkgevers moeten tegen dit nieuw bedrijfsrisico gepaste preventieve maatregelen nemen en kunnen een gespecialiseerde firma inhuren om de eikenbomen op hun bedrijfsterreinen met een preventief bestrijdingsmiddel te laten besproeien.

Brandpreventie in natuur- en bosgebieden op basis van kleurcodes

Het Agentschap voor Natuur en Bos, kortweg ANB, is een agentschap van de Vlaamse overheid dat ijvert voor het behoud, de bescherming en de ontwikkeling van natuurgebieden, bossen en parken in Vlaanderen. Deze organisatie doet al het mogelijke om gemeenten en brandweerdiensten te informeren over de brandgevoeligheid van de natuur. De brandgevoeligheid of brandrisico wordt dagelijks berekend en op basis daarvan wordt er beslist welke alarmeringsfase van kracht is. De fases worden uitgedrukt in specifieke kleurcodes. Naargelang de kleurcode worden er verschillende preventiemaatregelen genomen.

Er zijn vier opeenvolgende alarmeringsfases (groen, geel, oranje en rood) in verband met toezicht en paraatheid van brandweerdiensten, beheerders en andere hulpdiensten. Die maatregelen gaan van het bezetten van de brandtorens tot uiterste paraatheid en eventueel preventief patrouilleren door brandweerdiensten op het terrein.

De brandfases zijn geldig voor alle Vlaamse bos- en natuurgebieden. De meest brandgevoelige gebieden zijn heide en naaldbos, niet zozeer loofbos.

De kleurcodes betekenen:

GROEN: Weinig gevaar
Er is geen bijzonder risico op brand in natuurgebieden.
Als er een brand uitbreekt, rukt de brandweer uit op normale sterkte.

GEEL: Gevaar
De natuurgebieden beginnen droger te worden waardoor het risico op brand groter wordt.
Beheerders en brandweer zijn extra waakzaam.

ORANJE: Hoog gevaar
Het is erg droog en brandgevaarlijk in natuurgebieden. Wees voorzichtig, rook niet in natuurgebieden en bossen. Laat kinderen niet zonder toezicht in het terrein. Vuur maken is verboden.
Beheerders en brandweer zijn extra waakzaam. Als er een brand uitbreekt, rukt de brandweer versterkt uit. Er wordt meer materieel en mankracht ingezet. De brandtorens worden overdag bemand.

ROOD: Extreem hoog gevaar
Het is extreem droog en brandgevaarlijk in de natuurgebieden. Om veiligheidsredenen wordt de toegang tot het gebied afgeraden. Vuur maken is verboden.
Beheerders en brandweer zijn zeer waakzaam. Als er een brand uitbreekt, rukt de brandweer altijd uit met groot materieel. Er wordt extra materieel en mankracht ingezet. De brandtorens worden overdag bemand.

Tijdens brandgevoelige periodes kan je de brandfase dagelijks checken op de gemeentelijke websites. Ook kan je altijd terecht op de website van het Agentschap voor Natuur en Bos.

Meer informatie op senTRAL:
Preventieve codes inzake brandgevoeligheid (nieuws, 05/07/2017)
Hittestress: een niet te onderschatten risico (nieuws, 27/07/2018)
Werken bij warm weer: een opfrissing (nieuws, 24/06/2019)
Codex V.1. Thermische omgevingsfactoren
Arbeidsklimaat en thermische omgevingsfactoren (Thematische fiche)
 

Gepubliceerd op 25-07-2019

stefaan-onraedt
Kapt. Stefaan Onraedt
Zaakvoerder - Bbrandweerkapitein HVLZNL, SOS Safety
  85