Veiligheid

Nieuw inspectie-instrument FOD WASO: Beheersen van verspreiding stoffen

De FOD WASO heeft een nieuw inspectie-instrument gepubliceerd voor Sevesobedrijven. Het document is bedoeld om zware ongevallen te voorkomen door het beheersen van de verspreiding van stoffen.
 

Zware ongevallen voorkomen

Wanneer een gevaarlijke stof wordt vrijgezet, is de niet gecontroleerde verspreiding van deze stof in de omgeving (via de lucht, over de bodem, in de bodem, via de riolering of via het oppervlaktewater) in grote mate bepalend voor de schade die kan worden aangericht.
 

Goede praktijken

Met dit inspectie-instrument willen de Seveso-inspectiediensten nagaan of de ondernemingen de nodige maatregelen hebben genomen om de verspreiding van gevaarlijke stoffen (die accidenteel werden vrijgezet) te beheersen. De exploitant moet kunnen aantonen dat hij:
gelet op de activiteiten in de inrichting, passende maatregelen heeft getroffen om zware ongevallen te voorkomen
passende maatregelen heeft getroffen om de gevolgen van zware ongevallen binnen en buiten de inrichting te beperken.
Bij het ontwikkelen van hun beoordelingscriteria richten de inspectiediensten zich in de eerste plaats op de goede praktijken, opgesteld door industriële organisaties met jarenlange ervaring in de procesveiligheid.
 

Inhoud

Het inspectie-instrument bevat twee vragenlijsten: één voor de verspreiding van vloeistoffen en een andere voor de verspreiding van gassen en dampen.
In de vragenlijst voor de verspreiding van vloeistoffen komen de volgende maatregelen aan bod:
  • inkuipingen 
  • opvang- en afvoersystemen 
  • secundaire omhullingen. 
 
De maatregelen om de verspreiding van gassen en dampen te beheersen die in de tweede vragenlijst worden behandeld, zijn:
  • gesloten gebouwen 
  • afzuiging van ontvlambare stoffen uit lokalen 
  • watersproeisystemen.


 

Nieuwsbrief FOD WASO, Preventie van zware ongevallen, 8 juni 2016

Gepubliceerd op 15-06-2016

  436