Veiligheid

Nieuw Napo-filmpje: een gezonde toekomst tegemoet

Napo, de held van de campagne voor een gezonde werkplek, leidt ons naar een gezonde toekomst. In deze nieuwe film krijgt Napo de gave van tijdreizen. Hij toont ons de belangrijkste elementen van gezondere en productievere werkplekken in het kader van een vergrijzende beroepsbevolking.


bron afbeelding: Napofilm.net

Napo toont ons hoe belangrijk het is risico's te beheren, vanaf het begin tot het einde van de loopbaan:
  • ergonomische posities 
  • correcte tilprocedures 
  • opleiden van werknemers van alle leeftijden 
  • initiatieven om werkhervatting te vergemakkelijken

Verder herinnert hij ons eraan dat we leeftijdsdiscriminatie moeten aanpakken telkens als hiervan sprake is. 

De basisboodschap? Een goed beheer van veiligheid en gezondheid op het werk is goed voor uw bedrijf.

Gepubliceerd op 01-08-2016

  530