Veiligheid

Nieuw normontwerp voor brandveiligheid van schoolgebouwen

Het NBN heeft een ontwerp gepubliceerd voor een nieuwe versie van de NBN S 21-204-2 dat de brandbeveiliging van nieuwe schoolgebouwen behandelt.

De prNBN S 21-204-2 bevat alleen de specifieke eisen met betrekking tot de brandbeveiliging van nieuwe schoolgebouwen, in aanvulling op de Basisnormen Brand (KB van 7 juli 1994 en de wijzigingen tot en met het KB van 7 december 2016).

De aanvullende eisen hebben betrekking op:
  • de inplanting en toegangswegen;
  • de compartimentering en evacuatie;
  • voorschriften voor bepaalde bouwelementen;
  • voorschriften in verband met de constructie van compartimenten en evacuatieruimten;
  • constructievoorschriften voor bepaalde lokalen;
  • de technische uitrusting van schoolgebouwen.
Het nieuwe normontwerp is online beschikbaar.

Opmerkingen bij het ontwerp kunnen tot 31 augustus 2018 overgemaakt worden aan het NBN via de Public Enquiry Portal van het NBN (pe.nbn.be).

Meer informatie online

NBN S 21-204 Brandbeveiliging van de gebouwen – Schoolgebouwen – Algemene eisen en reactie bij brand
Brandpreventie - Basisnormen
Aangepaste checklist brandveiligheid voor (oude) schoolgebouwen
Brandpreventieverslag scholen stad Antwerpen

Bron:
Belgisch Staatsblad van 23 maart 2018.
 

Gepubliceerd op 30-03-2018

  725